Home

Division med grundpotensform

Peponline, en service från Granbergsskolan. I den här filmen ser du grundpotensform, multiplikation och division Ett tal i grundpotensform är alltid uppbyggt på detta sätt, med en tiopotens, och en faktor före tiopotensen som är större än 1 men samtidigt är mindre än 10. I exemplet här ovanför har tiopotensen exponenten 3 och faktorn framför tiopotensen är 3,27 Division med potenser. Även när vi dividerar potenser finns det räkneregler som gör det enklare för oss att räkna när potenserna har samma bas. Vi ska börja med att titta på ett exempel med en kvot där täljaren och nämnaren är potenser med basen 10: $$ \frac{{10}^{6}}{{10}^{3}}$ Tal - multiplikation och division med tal i grundpotensform Martin Matsson. Loading... Unsubscribe from Martin Matsson? Cancel Unsubscribe. Working... Subscribe Subscribed Unsubscribe 103. Loading.

Grundpotensform, multiplikation och division - YouTub

Hur gör man om man vill multiplicera eller dividera tal i grundpotensform This video is unavailable. Watch Queue Queue. Watch Queue Queu Potenser används för att förenkla beräkningar där man multiplicerar samma tal, eller variabel, med sig själv två eller flera gånger. En potens består av en bas och en exponent som tillsammans bildar en potens.. Potenser och potenslagarna är något som återkommer om och om igen i kurserna i matematik

Räkneuppgifter med facit, division med tal i grundpotensform. Klicka här ! Gemensam uppgift 2 Vi räknar exempel 4a och samtalar om vilka metoder som ska användas. Fler räkneuppgifter med facit, division med tal i grundpotensform. Klicka här ! Avslut Sammanfattning av lektione Grundpotensform Att kunna skriva om tal med hjälp av tiopotenser är användbart för att skriva stora tal. Om vi till exempel har talet 400, så kan vi skriva det som en produkt som innehåller en tiopotens, så här Division med potenser. Division med potenser fungerar enligt samma princip som multiplikation. En upprepad multiplikation dividerat med en annan upprepad multiplikation gör att du kan förkorta divisionen. Vi kollar på ett exempel Som vi sa tidigare så är månens massa 73 500 000 000 000 000 000 000 kg. Om man skulle skriva det i grundpotensform så skulle det se ut så här: Månens massa: 7,4 *10 22 kg Talet 73 500 000 000 000 000 000 000 är skrivet som en produkt (=resultatet av att man har multiplicerat två tal) av en heltalssiffra, (som inte är 0), och en tiopotens, alltså talet är skrivet i grundpotensform Grundpotensform är en fortsättning på det. Avståndet mellan jorden och solen är 150 miljarder meter (150 000 000 000 m). Det är långt att skriva ut alla nollor hela tiden, så det är lättare att uttrycka det med hjälp av en tiopotens. Du kan använda olika tiopotenser för att skriva samma sak. Till exempel de här två

Potenser och grundpotensform (Årskurs 9, Potenser och

Räkna med potenser med negativa exponenter. När vi nu vet att vi kan skriva små tal med hjälp av potenser med negativa exponenter vill vi veta vad som gäller när vi räknar med sådana tal. För multiplikation och division gäller precis samma räkneregler som vi kom fram till när exponenterna var positiva Räkna med tal i grundpotensform. Öva: Multiplikation & division av tal i grundpotensform. Detta är det markerade objektet. Vårt uppdrag är att tillhandahålla gratis utbildning i världsklass för alla,.

Räkning med stora och små tal i potensform med aktuella prefix. Räkning med tal i potensform med olika prefix inc facit till uppgifterna. Problemlösning med grundpotenser. potenser som prefix, problemlösning. Diskussionsuppgifter om potenser. multiplikation och division med tal i grundpotensform Avancerad miniräknare online, med 15 matematiska funktioner, 30 vetenskapliga konstanter, bråkform och komplett beräkningshistorik Division av bråk; Dividera bråk med variabler; Sannolikhet och statistik. Sannolikhet; Beräkningar utifrån sannolikhet; Sannolikhet genom undersökningar; När förutsättningar ändras; Små och stora tal. Tiopotenser; Grundpotensform; Räkna med tiopotenser; Räkna med tal i grundpotensform; Potenser med negativ exponent; Åk 9. Tal.

Grundpotensform?? Avståndet runt jorden är 4, 05 För att göra denna division kan du börja med att skriva avstånden i samma enhet. Det spelar ingen roll vilken enhet du väljer (m, km, mm eller liknande) men i detta fall kanske km är en lämplig enhet Division av kvadratrötter fungerar på precis samma sätt. Rötter där radikanden kan faktoriseras med en perfekt kvadrat kan förenklas. Om talet du ska ta roten ur är jämnt delbart med 4, 9, 16, 25, Grundpotensform Kvadratrötter. 6.8 Att räkna med grundpotensform Vi kommer på denna sida att redovisa potensreglerna och hur man beräknar tal i grundpotensform med hjälp av dessa. Ett tal skrivet i grundpotensform är en produkt som består av två faktorer. Den ena faktorn är ett tal mellan 1 och 10 och den andra faktorn skrivs som en tiopotens

Prova Högst och lägst med grundpotensform Prova Högst och lägst med tiopotenser (även negativ exponent) Räkna med potenser. Prova Addition med potenser (bas 10) Prova Addition med potenser Prova Division med potenser (bas 10), svar i potensform Prova Division med potenser (bas 10 Här får du två enkla metoder för hur man kan räkna multiplikation och division med potenser som har samma bas Grundpotensform är ett kompakt sätt att skriva tal som heltalsexponenter med 10 som bas. Formen används framför allt för att skriva tal som är mycket stora eller mycket små. En regel är om man vill ta ut grundpotensen på 134 000 000, så förminskar vi talet så många gånger så att talet blir mellan 1 och 10 Instruktioner till Räkna med potenser Nivåerna är över lag ordnade i en stigande svårighetsgrad, och passar på grundskolans senare del. Du börjar öva på vad potenstalet står för och hur man skriver potenstal, arbetar sedan med tiopotenser och tal i grundpotensform, för att därefter börja lära dig något om de räkneregler som finns kring potenstal

Division. Du behöver vara inloggad . Tal. Du behöver vara inloggad . Division. Treans tabell, med öppna utsagor. Tal. Storleksordna tal upp till 1000. Enheter. Skriv i grundpotensform, med negativa exponenter (9C) Skriv som potens med bas 2 (negativa exponenter). Division med tal i grundpotensform kort film om hur du gör beräkningar med tal i grundpotensform. Potenser Powerpoint om potenser. Potenser kort film om potenser. Multiplikation med potenser kort film om multiplikation med potenser. Multiplikation och division med potenser ytterligare en kort film med förklaringar till hur potenser används. Filmen visar hur vad grundpotensform är för något och hur man räknar multiplikation och division med grundpotensform Victoria0044 är nöjd med hjälpen! Avmarkera. Victoria0044 433 - Avstängd Postad: 4 sep 2018. Division grundpotensform. Hej behöver hjälp med 35a) blir det 4? 0 #Permalänk. Affe Jkpg 6796 Postad: 4 sep 2018. Nä, du glömde tiopotenserna. 0 #Permalänk. Victoria0044 433. Nästa: Grundpotensform De tal man multiplicerar med varandra kallas faktorer, i detta fall är det fyrorna. Basen anger den faktor som ska multipliceras medan exponenten talar om hur många faktorer som ska ingå i produkten. Division av potenser

Räkna med potenser (Årskurs 9, Potenser och kvadratrötter

9 - Stora och små tal - Räkna med tiopotenser. Publicerad 2013-08-23 av e1m0h Längd: 09:41, 18000 spelningar, 130 likes. Här får du två enkla metoder för hur man kan räkna multiplikation och division med potenser som har samma bas 6.7 Att räkna med tiopotenser Multiplikation och division För att förtydliga tillämpningen av några av potensreglerna som vi gick igenom på sidan 6.5 kommer vi på denna sida att räkna med tiopotenser. Vi ska använda oss av de två första potensreglerna som är användbara vid beräkning med tiopotenser

Jag trodde att division alltid kom före addition. Simon Rybrand (Moderator) 2013-05-07. På ett liknande vis kan man göra med multiplikation, tex kan man beräkna 5*43 genom att tänka: 5*40 + 5*3 = 200 + 15 = 215. Det finns förstås fler metoder för detta,. Hej! Poängen med tiopotenser är att man ska förenkla arbetet med alla nollorna hos stora tal som de som ingår i din uppgift. Ditt sätt att arbeta med uppgiften är ett bra exempel på hur man inte ska göra och varför det är enklare att använda grundpotensform istället. För att man ska bli övertygad om nyttan med grundpotensform är det nyttigt att beräkna tal på det jobbiga. 9D - Division med tal i grundpotensform. Matte Direkt år 9. Kapitel 1 - Mer om tal. Negativa tal (kap 1) 7B -.

Tal - multiplikation och division med tal i grundpotensform

X AB 033 Multiplikation med 10, 100 och 1000 v-2.pdf. X AB 034 Division med 10, 100 och 1000.pdf. X AB 035 Multiplikation med tal i decimalform.pdf. X AB 036 Räkna med tal i decimalform.pdf. X AB 037 Division av tal i decimalform.pdf. X AB 038 Division med stora och små tal.pdf. X AB 039 Multiplikation och division.pdf. X AB 040 Hur räknar. 6.Grundpotensform. Grundpotensform är ett kompakt sätt att skriva tal som heltalsexponenter med 10 som bas. Formen används framför allt för att skriva tal som är mycket stora eller mycket små. 10 1 = 10 10 2 = 100 10 3 = 1 000 10 6 = 1 000 000 10 9 = 1 000 000 000 10 20 = 100 000 000 000 000 000 000 10-1 = 1/10 = 0,1 10-3 = 1/1 000 = 0,00

9 - Stora och små tal - Räkna med tal i grundpotensform

Meny. 1.Taluppfattning. Tallinjen; Postitionssytemet; Matematiska begrepp för de fyra räknesätte Victoria0044 är nöjd med hjälpen! Avmarkera. Victoria0044 433 - Avstängd Postad: 4 sep 2018. Grundpotensform division. Hej är 34a) rätt? 1 #Permalänk. Yngve 18229 - Volontär digitala räknestugor Postad: 4 sep 2018. Victoria0044 skrev: Hej är 34a) rätt? Ja den är rätt. 0 #. Multiplikation och division med 10, 100 och 1000; Multiplikation och division med tal mindre än 1; Potenser; Läsa och skriva tal; Delbarhetsreglerna; Avrundning; Negativa tal; Grundpotensform; Övningar. Potenser; Potenser ; Övningar på potenser; Grundpotensform; Spel. Otter rush - Academic Skill Builders; Webbkarta Utskrift RS

Multiplikation och division med tal i grundpotensform

En potens med basen 10 kallas tiopotens. Platsvärdena i tiosystemet kan skrivas som tiopotenser med heltalsexponenter. 10 -2 = 0,01 10 -1 = 0,1 10 0 = 1 10 1 = 10 10 2 = 100 10 6 = 1 000 000 En million är alltså = 10 6. Detta utläses 6:te potensen av 10 eller 10 upphöjt till 6. Scientific notation t.ex. 2,45·10 3 kallas grundpotensform. På Nomp kan du öva på matematik. Få koll på matten, samla poäng, medaljer och ha kul Avrundning. metod att ersätta ett tal med närmaste decimaltal av önskad noggrannhet genom att stryka alla siffror efter en viss siffra (för heltal: ersätta dem med nollor).. Två sätt avkorta ett tal till ett föreskrivet antal (d) decimaler förekommer:avhuggning innebär att alla decimaler efter den d:te stryks; avrundning (korrekt avrundning) innebär att man väljer det tal med d.

Negativa tal Potenser Beräkna uttryck med potenser Grundpotensform Multiplikation och division med grundpotensform Negativa potense Division med decimaltal (försök att förlänga så att du får ett heltal i nämnaren) Om talen innehåller decimaltal i både nämnare och täljare kan det se krångligare ut än vad det egentligen är. Här är det vanligtvis bara att använda sig av förlängning. Du kan använda din miniräknare för att utföra divisionen · Räkna med tal större än 1 i grundpotensform. S 211, 213. Träna mer: 222 · Räkna med tal mindre än 1 i tiopotensform och grundpotensform. S 214. Fördjupningsmål (För dig som siktar mot de högre betygen) Multiplikation och division med negativa tal; S 32-34 . Mer avancerade uppgifter med tiopotensform och grundpotensform; S 30-31.

Potenser - Så fungerar en potens och potensreglern

 1. Samtidigt dog det ca 90 000 människor i Sverige år 2005. Om vi ska skriva talet 90 000 i grundpotensform kan vi först tänka oss att: 90 000 = 9 · 10 000. Sedan blir det lättare att se att
 2. GV4 AB 01 Multiplikation med 10, 100 och 1 000 v-1.pdf. GV4 AB 02 Division med 10, 100 och 1 000 v-1.pdf. GV4 AB 03 Multiplikation med tal i decimalform v-1.pdf. GV4 AB 04 Räkna med tal i decimalform v-1.pdf. GV4 AB 05 Division med tal i decimalform v-1.pdf. GV4 AB 06 Division med stora och små tal v-1.pdf. GV4 AB 07 Multiplikation och.
 3. Potenser med basen 10 kallas tiopotenser. De har några särskilt användbara egenskaper som är bra när du ska hantera väldigt stora eller väldigt små tal. Att multiplicera med 10 är ju busenkelt, det är bara att flytta decimalkommat ett steg åt höger eller lägga till en nolla på slutet
 4. I den här filmen ser du grundpotensform, multiplikation och division. Peponline, en service från Granbergsskolan. Please note that if you are under 18, you won't be able to access this site
 5. us tre gånger? För att förstå det här kan det vara bra att komma ihåg hur man dividerar med potenser
 6. Multiplikation och division av bråk 40 1.4 Tal i potensform 44 Vad menas med 35? 44 Några potenslagar 46 Grundpotensform 48 Enhetsbyten 50 Prefix 52 Talsystem med olika baser 54 Historik: Två historiska talsystem 57 1.5 Problemlösning 58 Avrundning och värdesiffror 58 Överslagsräkning 60 Tema: Läkemedel 6
 7. Filmen visar hur vad grundpotensform är för något och hur man räknar multiplikation och division med grundpotensform. Beräkna andelen. En genomgång om hur man beräknar en andel av något. Delen genom det hela

Värdesiffror med grundpotensform Elektronens laddning är 1.602·10-19 As. Det är ett mycket litet tal som skulle skrivas 0.000 000 000 000 000 000 1602 As om det inte skrevs i grundpotensform. Talet är angivet med 4 värdesiffror och alla nollor i början är bara till för storleksordningen Diskussionsuppgifter om potenser. multiplikation och division med tal i grundpotensform. Rötter i Nationella prov samling uppgifter från nationella prov med olika rötte 6.9 Övningar - Potenser : 1.Skriv följande produkter som potenser Grundpotensform. Kommer Driven av Skapa din egen unika webbplats med anpassningsbara mallar Förklaring med exempel. Tallinje . Koordinat . Origo . Positiva tal . Negativa tal . Används t.ex . Minnesregel för räkning med de fyra räknesätten med positiva och negativa tal. Vid + och - Två lika tecken mellan två tal byts mot. Två olika tecken mellan två tal byts mot. Ex. 5 + (- 2) = - 5 - (- 2) = Vid ∙ och ∕ Två tal med. Matematik är en humanistisk skapelse och kan ses som ett språk med fokus på siffror istället för bokstäver. Lär dig använda matematiken som ett redskap för att lösa problem och se mönster. Grunderna är att förstå matematikens begrepp samt lagar och regler

Räkna med tiopotenser

Grundpotensform (Årskurs 8, Tal och räkning) - Matteboke

Matematik - Att räkna med potense

 1. Multiplicera och dividera med 10,100 och 1000; Multiplikation med 10, 100 och 100 år 7; Division med 10, 100 och 1000 år 7; Placera decimaltecknet rätt; Räkna med 100 ; Division med 1, 10, 100 och 100
 2. Division Potens Bas Exponent Grundpotensform. Driven av Skapa din egen unika webbplats med anpassningsbara mallar. Kom igång.
 3. Division med stora och små tal När man ska dividera med tal som slutar på en eller flera nollor kan man förkorta med 10, 100 eller 1 000. 39 39/100 0,39 0,13 300 300/100 3 12,5 50 = 12,5/ 0 /1 = 1,25 = 0,25 När man ska dividera med tal i decimalform kan man förlänga med 10, 100 eller 1 000. 7 7 10 70 35 0,2 0,2 10 2 2,4 0,06 = 2,4 100 61
 4. Tror att Christoffers poäng är att tex A/A alltid blir 1, medan A/B kan vara något annat. om man tar talet ovan (o/o = 34) så är det omöjligt, det finns inget tal som dividerat med sig själv blir 34
 5. Målet med lektionen är att du kan multiplicera tal skrivna i grundpotensform. Aktuella begrepp: Faktorer, kommutativa lagen byta plats , grundpotensform. Arbetspass Eget arbete Uppgift 1 för begreppet potensform och att du kan skriva stora och små tal i potensform samt beräkna multiplikation och division med tal i potensform

Lathund, mer om tal, åk 9 Följande saker måste ni kunna: Tal i kvadrat: Ni ska veta att 52 är samma sak som fem upphöjt till två, fem i kvadrat och kvadraten på 5. 52 = 5 · 5 = 25 Kvadratrot: Tänk er en kvadrat (dvs. alla sidor är lika långa) Vad du ska kunna inför provet i matematik När är provet: DEN 17 oktober 9.10 TILL 12.50 (LUNCH 11.10-12.00) Var ? i matsalen DelB utan miniräknar Faktorn, som du multiplicerar tiopotensen med, måste alltid vara ett tal större eller lika med 1 och mindre än 10 när du skriver ett tal i grundpotensform. Det har matematiker bestämt! Räkneregler för potenser Nedan beskriver jag vad som gäller för potenser. En potens är ett tal a som ska multipliceras med sig själv n gånger (se nedan) Delbarhet med 2, 5 och 10 Upattning vid multiplikation och division med tal nära 1 Storleksordna negativa tal Talmönster. Hela tal och tal i decimalform Kvadraten och roten ur Stora tal i grundpotensform Små tal i grundpotensform Prefixen kilo, mega, giga, tera, milli, mikro

Grundpotensform Matteguide

 1. Multiplikation och division med potenser Tal i grundpotensform, svar i grundpotensform (9D) Med potenser (bas 10), positiva exponenter (9D) Med decimaltal. Tabell 1-9 med tiondelar och hundradelar (5A) Tabell 1-9 med hundradelar och tusendelar (5A) Decimaltal under 1 med 10, 100 eller 1000 (5D
 2. I kursen Matematik Högstadiet hittar du mattehjälp till år 7, 8 och 9. Se pedagogiska videos, gör övningar och förbättra dina matematikkunskaper
 3. 1.Skriv följande produkter som potenser. Vilket alternativ är rätt? Ex: 2 · 2 · 2 · 2: 2 4 eller 4 2?: Svar: 2 4 (kan även skrivas: 2^4) : a) 6 · 6 · 6 · 6 · 6 · 6 · 6: 7 6 eller 6 7?: b) 3 · 3 · 3 · 3: 3 4 eller 4 3?: c) 5 · 5 · 5: 3 5 eller 5 3?: d) 2 · 2 · 2 · 2 · 2: 5 2 eller 2 5?: e) 8 · 8 · 8 · 8 · 8 · 8 · 8 · 8 · 8: 8 9 eller 9 8
 4. Det var inte bara extra många frågor, det var bra frågor. Vi vände och vred på begreppet, prövade multiplikation och division med tal i grundpotensform, undersökte när räknereglerna fungerade och när de inte fungerade , på hur många olika sätt kunde man resonera osv
 5. Matematik 1b Sida 3 1.4 Talsystem i olika baser . Talet 101 fem = (1 ∙ 5 2 + 0 1 ∙ 5+ 1 ∙ 50) = 25 + 0 + 1 = 26 10112 tre 2= (1 ∙ 3 4 + 0 ∙ 33 + 1 ∙ 3 + 1 ∙ 31 + 2 ∙ 30) = 81 + 0 + 3 + 2 = 86 . Testa dig själv: Skriv talet 203 fyra med talbasen tio. 1.5 Prefix . Om vi har 2 kilogram socker och ska omvandla det till hektogram så går vi från kilo (dvs 103) til

Multiplikation och division med negativa tal Om man ska räkna ut −3 ⋅ −4 Så hjälper det inte att byta ordning utan här finns det några olika sätt att tänka. Man kan tänka att minus är motsatsen till plus och minus gånger minus blir då tvärtom tvärtom vilket är som vanligt igen, det vill säga plus † Grundpotensform †addition † division Material † TI-30XS MultiView™ † penna † elevens övning Introduktion Starta övningen genom att säga följande till eleverna: Standardformen på grundpotensform är aa¿10n, där aaa är större än eller lika med 1 och mindre än 10, och nnn är ett heltal. 1 Driven av Skapa din egen unika webbplats med anpassningsbara mallar. Kom igån

Matematik - Grundpotensform - Stud

Grundpotensform I ord: Ett tal mellan 1 och 10multiplicerat med en tiopotens Med siffror: 6,3 ∙ 1046,3 ∙ 104 = 6,3 ∙ 10 000 = 63 000 1,8 ∙ 10-2 1,8 ∙ 10-2 = 1,8 ∙ 0,01 = 0,018 Inger Bäckström, Burträsk 10 11 Detta moment handlar om att hitta finna ett mönster samt upprepningar i mönstret. Matematiska begrepp du ska känna till är: - Linjesymmetri: En figur har linjesymmetri om man kan finna en spegling i bilden. - Symmetrilinje: En figur har linjesymmetri om den kan delas i två halvor av en linje, där halvorna är varandras spegelbilder. Denna linje kallas d

VIINIAN

Det som är markerat med division med 10, 100 och 1000 Division med små tal Division med stora tal Multiplikation av decimaltal. Om bråktal Förlänga och förkorta bråk Addera och subtrahera bråk Multiplicera bråktal Dividera bråktal. Om potenser Potenser Potensregler, negativa exponenter och grundpotensform Grundpotensform. Här finns 50 filmer som täcker in hela högstadiets matte. Om decimaltal Tiondelar och hundradelar Omvandla tal (decimal - bråk - blandad form) Blandat med bråk och decimaltal Multiplikation och division med 10, 100 och 1000 Division med små tal Division med stora tal Multiplikation av decimaltal. Om bråktal Förlänga och förkorta bråk Addera och subtrahera bråk Multiplicera bråktal. Här under kan du även se 3 st text uppgifter i olika svårighetsgrader som du kan använda dig av för att testa hur väl du fått in din nyvunna kunskap. 4) Beräkna 3· 10-3 5) Skriv 0,025 i grundpotensform Se facit

Om kursen. Här kan du som läser Matte 1a, Matte 1b eller Matte 1c få hjälp att lyckas bättre i din kurs. Matematik 1 innehåller heltäckande genomgångar på Aritmetik, Algebra, Funktioner, Geometri, Sannolikhetslära, Statistik och träning inför nationella prov Sedan förlänger vi med 1 000 och får då 10 0,001 100 ⋅ 1 000 100 000 = = 100 000 = 105 0,001 ⋅ 1 000 1 Men vi kan också använda regeln för division av potenser. 102 Exponenterna ska.

Små tal som potenser (Årskurs 9, Potenser och

 1. Division med stora och små tal När man ska dividera med tal som slutar på en eller flera nollor kan man förkorta med 10, 100 eller 1 000. 39 39/100 0,39 0,13 300 300/100 3 12,5 50 = 12,5/10 50/10 = 1,25 5 = 0,25 När man ska dividera med tal i decimalform kan man förlänga med 10, 100 eller 1 000. 7 7 10 70 35 0,2 0,2 10 2 2,4 0,06 = 2,4.
 2. Om när ni är klara skall ni jobba med arbetsbladet Tidzoner. Arbetsblad: Tidzoner. Vecka 36. Lektion 1: Idag tittar vi på multiplikation och division med negativa tal. Det är kapitel 1.3 på sid. 15-18. Film om mult. och div. med negativa tal. Arbetsblad 1.3
 3. 6.4 Att r kna med potenser I detta kapitel ska vi se hur vi r knar, och hur vi anv nder de fyra r knes tten med potenser
 4. Matematik 5000 Ma1 Vilket är det rätta värdet för talet x ? exempel 2. Bråktal Addition och multiplikation. Ange primtal 1, 2, 3, 5, 7, 11.. Förhållande mellan längd och bred
Repetitionsuppgifter inför provet - HjälmstamatteProduktet for vektor multiplikation med en konstant

Division med stora och små tal När man ska dividera med tal som slutar på en eller flera nollor kan man förkorta med 10, 100 eller 1 000. 39 100 = 39/100 300/100 = 0,39 3 = 0,13 12,5 50 = 12,5/10 50/10 = 1,25 5 = 0,25 När man ska dividera med tal i decimalform kan man förlänga med 10, 100 eller 1 000. 7 0,2 = 7 10 0,2 10 = 70 2 = 35 2, 6.1 Fr n multiplikation till potenser Om basen r positiv T nk dig att du ska multiplicera ett tal med sig sj lv ett antal g nger. Exempel: 3 · 3 · 3 · 3 · 3 = ?. Av praktiska sk l har man kommit p ett s tt att skriva detta p ett enklare s tt Grundpotensform Skriv talen i grundpotensform 1 a) Börja med den minsta. Svara med grundpotensform Multiplikation och division Beräkna och svara med en tiopotens. 4 a).

 • Depottabletter krossas.
 • En man och hans fruar janelle brown.
 • Klorhexidin munskölj.
 • Baileys innehållsförteckning.
 • Värdering skog per hektar.
 • Fastighetsbyrån orust henån.
 • Mehrzahl woman.
 • Cat 8 vs cat6.
 • Kenways flotte app.
 • Open art 2016.
 • Kali eskrima.
 • Projektorklocka bäst i test.
 • Laufshirt damen mit spruch.
 • Idol deltagare död i cancer.
 • Clas ohlson knivslipning.
 • Begagnade wii spel.
 • Pepparkakshus ritning.
 • Biomassa djur.
 • Super mario bros 4.
 • Puch dakota 1975.
 • Mjuk blåbärskaka i långpanna.
 • Sf bio lund kontakt.
 • Elsvets pem.
 • Fjerne vorter hos lege.
 • Amerikansk engelska vs brittisk engelska.
 • Genomförandeplan lss lathund.
 • Human documentary music.
 • Leukaemia på svenska.
 • Kaum zu glauben nächste sendung.
 • Skönheten ligger i betraktarens öga.
 • Otitis externa homöopathie.
 • Storliens högfjällshotell.
 • Ford focus bagageutrymme.
 • The shining trailer.
 • 1968 pontiac catalina fastback.
 • Tsm roster announcement.
 • Dyra hus i sverige.
 • Sturmgewehr 44 wikipedia.
 • Euroflorist skellefteå.
 • Iese enskede.
 • How to formulate a hypothesis and null hypothesis.