Home

Högkultur betydelse

Högkultur, Vad är Högkultur? Learning4sharing

 1. Högkultur Med högkultur avses de tidiga kulturer som uppstod i Egypten, Mellanöstern (Mesopotamien) och Indien omkring år3000 f.Kr, runt floderna Nilen, Eufrat, Tigris och Indus. Dessa kännetecknas av skriftspråk och metallbearbetning.. Redigera? Artikeln skriven 2009-01-15 av Learning4sharing. Kategorier för Högkultur Högkultur(2), tjenare!(1), Kilskrift(1), Snäll a(1), städerna(1.
 2. Högkultur - Synonymer och betydelser till Högkultur. Vad betyder Högkultur samt exempel på hur Högkultur används
 3. En högkultur är ett uttryck på en befolkning som under sin tid var mycket utvecklade. Exempel är forna Egypten och Kina, Induskulturen och Mesopotamien. Anledningen till dessa kulturer utvecklades snabbare än andra kan bero på flera saker. Religion, geografiskt läge samt statsskick är bara några
 4. Han insåg kort efter sin ankomst på Kyushu att inför en högkultur som den japanska krävdes en heroisk ödmjukhet i förhållande till sin egen bakgrund (och han kom efter sin universitetsutbildning i Paris osedvanligt väl rustad), och betydelsen av att knäböja inför en främmande kultur med dess filosofi och seder, och adaptera den kristna läran till den nya kulturen utan att ge.
 5. Där bland annat första träffen säger En flodkultur är en högkultur - en tidig civilisation - som uppstått kring ett flodsystem vars existens har utgjort grundförutsättningarna för samhällsutvecklingen kring floden. På samma sätt kan du göra med högkultur-begreppet. Lycka till
 6. Betydelse, sumererna och floderna (2) • De byggde också vallar så att de kunde kontrollera översvämningarna som skedde varje år. När översvämningarna sedan kom kunde man släppa ut lite av vattnet in i en damm. Under den torra tiden kunde sedan bönderna öppna dammen och släppa ut vattnet så att det skulle gå att odla

Synonym till Högkultur - Typ Kansk

En flodkultur är en högkultur - en tidig civilisation - som uppstått kring ett flodsystem vars existens har utgjort grundförutsättningarna för samhällsutvecklingen kring floden. Flodkulture Det egyptiska riket uppstod för omkring 5000 år sedan längs med floden Nilen ungefär samtidigt som den sumeriska civilisationen i Mesopotamien.. Den egyptiska högkulturen (civilisationen) blomstrade betydligt längre än den sumeriska. En viktig orsak till att den egyptiska civilisationen kunde bestå så länge var Egyptens geografiska läge som bidrog till att isolera landets kultur och. De mesopotamiska kulturerna (3000-500 f.Kr) utgör civilisationens vagga. Mesopotamien låg mellan floderna Eufrat och Tigris i nuvarande Irak Antiken - Europas forntid. Antiken är en benämning för den period då Medelhavsområdet dominerades av grekisk och romersk kultur.Perioden omfattar tiden från omkring 700 f.Kr då de grekiska stadsstaterna växte fram, till andra halvan av 400-talet e.Kr då det västromerska riket gick under. Medelhavet hade mycket stor betydelse för antikens handel Shangdynastin: Kinas äldsta högkultur. Shanghärskarna erövrade kinesiska småkungadömen och bildade ett stort enat rike längs Huang He. Flera stora städer växte fram. Typiskt för Shangdynastin var bronstillverkning. 1046 f.v.t. Zhoudynastin besegrar Shang i ett av historiens, påstått, blodigaste slag. 1046 221 f.v.t

Kultur är i den här betydelsen ett renodlat kvalitativt begrepp. Det avser människans andliga odling: både de konkreta uttryck och begreppsliga understrukturer som denna tar sig uttryck i.Fokus för den humanistiska kulturförståelsen är det estetiska skapandet.Framför allt i kreativa uttrycksformer som konst, litteratur, musik, teater och film med mera Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Utbildad till konstnär, i en tid då kvinnor inte ansågs kunna åstadkomma något nytt, skapade Hilma af Klint en storslagen och enigmatisk bildvärld.; Naturens krafter Pancake Rocks i Punakaiki på södra öns västkust är en storslagen syn!; Men det är också typiskt Szymborska att boken inte. Sumer var ett kulturområde i södra Mesopotamien ().Här utvecklades en högkultur från vilken Europa, Afrika och Indien ärvt en rad uppfinningar, till exempel hjulet, tidsindelningen och skriften.Området dominerades från den historiska tidens början omkring år 3200 f.Kr., fram till slutet av den så kallade nysumeriska tiden (det vill säga cirka 2000 f.Kr.), av folkgruppen sumerer Klicka på länken för att se betydelser av överskott på synonymer.se - online och gratis att använda Flodkulturerna uppkom genom att en flods översvämningar utnyttjades för storskaligt jordbruk. Text+aktivitet om flodkulturerna för årskurs 7,8,

Bara det faktum att man visat skivan ett så långvarigt och intensivt intresse visar hur central Himmelsskivans betydelse måste ha varit. Men mest betydelsefull för analysen är skivans ursprungliga form; det är nämligen i den som vi får klarhet om kunskaper som bara en högkultur förmår frambringa Den del av Grekland som först nådde samma kulturella nivå som Mesopotamien och Egypten var Kreta. På Kreta framtonar under 2000-talet f.Kr en märklig kultur som brukar kallas för minoisk. De Mesopotamien (grekiska för landet mellan de två floderna; syriska: ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ Beith Nahrain) eller Tvåflodslandet är området runt floderna Eufrat och Tigris i nuvarande Irak, Syrien och Turkiet.. Civilisationens vagga förläggs oftast till Mesopotamien för omkring 5 000 år sedan. Under de följande 2000 åren var tvåflodslandet världens mest högtstående kultur och. Det forntida Egypten var en civilisation i nordöstra Afrika med centrum längs floden Nilen i det som i dag är den moderna staten Egypten.Den egyptiska civilisationen uppstod runt 3150 f. Kr. (enligt dagens vedertagna egyptologiska kronologi) [1] genom att Övre Egypten och Nedre Egypten enades under den förste faraon Narmer. [2] Egyptens forntida historia är indelad i en följd av.

SO: Från forntid, flodkulturer och antiken till nutid (att

Författare: Jan Ovesen; Civilisationsbegreppets utveckling i västerlandet. Ordet civilisation började användas på franska och engelska vid mitten av 1700-talet och kom under 1800-talet att bli vanligt i en alltmer positiv betydelse med karaktär av honnörsord Nilen var också av avgörande betydelse för kommunikationerna i det forntida Egypten. De flesta byar låg nära floden och tempel som låg närmare öknen var sammanbundna med Nilen genom kanaler. De flesta delar av samhället gick alltså att nå sjövägen. Skulle man norrut följde man med strömmen Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid. Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700- 190

En högkultur är en högt utvecklad befolkning i början av historisk tid, vilket ofta innebär social stratifiering och introduktionen av tekniska redskap för till exempel jordbruk och krigföring.Exempel på högkulturer är Mesopotamien, Indusdalen, Egypten, Kina och kulturerna i Centralamerika.Även persiska stormakten blev en högkultur som expanderade över hela Mellanöstern under polaritet - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. Gratis att använda. Hos Addison finns i embryo den polaritet mellan förkonstlad högkultur och levande folkkultur som skulle bli en så viktig del i romantikernas uppror mot klassicismen Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Kanske är det också den klassiska striden där finkultur ställs mot populärkultur.; Någon gränsdragning mellan finkultur och det populära upprätthölls inte.; Hon är ännu mer undantag än vad jag var eftersom de som bär upp skiktet med finkultur är färre nu än på min tid Klicka på länken för att se betydelser av andinsk på synonymer.se - online och gratis att använda

Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper. Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män Vad som däremot kan vara av större intresse är att postmodernismen både i betydelsen postmodernistisk teoretisk diskurs och i betydelsen social och kulturell postmodernitet har överbryggt klyftan mellan å ena sidan populär och kommersiell masskultur och å andra sidan elitistisk högkultur Läs om Högkultur, Studiefrämjandets nya kulturhus i Stockholmsförorten Högdalen. I en tidigare dockteaterlokal finns nu scen, replokaler och mötesrum. En plats för skapande och gemenskap. Tidningen Cirkeln ges ut av Studiefrämjandet Barbar - Ordet barbar är onomatepoetiskt och används av grekerna som ett uttryck för personer vars språk lät som ett enda bar-bar-bar, dett vill säga således en nedsättande betydelse och används för att beteckna grymma och omänskliga personer. Teater - har sitt ursprung i den antika Dionysoskulturen

Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700 Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid. Hi 7 - 9 Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700 Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män Vilket är ganska imponerande och aningen skrämmande då Forna Egyptens högkultur varade i över 3000 år. Finns dock en förändringsprocess som har haft stor betydelse för epoken. Den process som drev människor till att bilda samhället som sedan blomstrade till den högkultur vi blickar tillbaka på idag Flodkulturer och stadens betydelse. STUDY. Flashcards. Learn. Write. Spell. Test. PLAY. Match. Gravity. Created by. AnnelieIrsta. Här kan du träna på begrepp om flodkultur. En flodkultur, ofta även kallad högkultur, är ett samhälle som uppstått kring och är påverkat av ett flodsystem. Två exempel är Tebe vid Nilen och Babylon.

Lexikon Termer och begrepp. antik avser den klassiska forntiden; ordet kommer från latinets antiquus som betyder mycket gammal. arkeikum namn på jordens första tid. folkstam namn på en folkgrupp och namnets anknytning till ´trädstam´ överför betydelsen till ett släktträd som illustrerar en större genealogisk helhet. fornhistoria betecknar en tid som föregick den historiska tiden. Här kan du träna på begrepp om flodkulturerna och staden Flodkulturer och stadens betydelse study guide by Karin_Wivallius includes 21 questions covering vocabulary, terms and more. Quizlet flashcards, activities and games help you improve your grades

Högkulturer Karlssons historia på VR

högkultur - definition - svensk

• Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid. • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid. Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-190 Istället för att tillverka, köpa och sedan slänga så används sakerna så länge som möjligt i en cirkulär ekonomi. Och när de går sönder så lagas de, görs om till något annat eller återvinns. En cirkulär ekonomi är helt enkelt en form av kretslopp som använder så lite som möjligt av jordens resurser

LEDARE. Friedrich Nietzsche skrev att det är ett tecken på högkultur att man har förmågan att uthärda motsägelser. Men han skrev ganska mycket tokigt. Med hans mått mätt är Sverige dock en enastående högkultur. Å ena sidan slår FN:s barnkonvention, som regeringen vill göra till svensk lag, fast att barn har rätt till båda sina föräldrar. Å andra sidan h.. Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid. Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män Under sjuan kommer vi arbeta med följande områden: Centralt innehåll: Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700 Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700­talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien. Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid Din uppgift blir att skriva ett fördjupningsarbete i arbetsområdet Forna civilisationer. Du kommer att arbeta källkritiskt med en mängd olika källor - både tryckta och sådana som publicerats på Internet Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700 Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid. Hi 7-9 Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700 Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män

Vad betyder Flodkultur och Högkultur? Bibblan svara

Namnet Linn är en förkortning av Linnea och Linda, och har olika betydelser runt om i världen. På kinesiska betyder det skog. I Skottland används ordet (namnet) som en vattenfenomen, och i koranen beskrivs namnet som ett heligt träd. Natalie i sin tur betyder födelsedag och syftar på Jesu födelse, dvs juldagen Det är där synonymer eller utbyetsord kommer in i matchen. 0 Kom dock ihåg att ords betydelse beror ofta på sammanhanget, så är även fallet med ordet hällristning varför man bör se till så att de synonymer man hittat faktiskt passar till den kontext i vilken du vill använda dem Strömmens betydelse för Norrköping Äldre Det är även intressant att notera att en hällristning i. Visa källor. Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till informativ är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen.Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser

Högkulturer - SlideShar

Om vi tänker på den högklassiga populär- och högkultur som vi fått ta del av under tidigare årtionden och placerar den i dagens värld undrar man hur relevant den egentligen är. Vilken betydelse har det till exempel om en av våra toppsymfoniorkestrar spelar snäppet bättre och håller sig i klass med de internationella kollegerna Visa källor. Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till plump är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen.Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser

Är du medarbetare i Kävlinge kommun och letar efter inloggningssidan till vårt intranät INKA, inloggning till självservice alternativt uppgifter till löneservice eller IT-teamet Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid. Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. Hur historia används och historiska begrep Bakom minsta småsak kan dölja sig mycket. Och varje fritidsintresse har sin egen uppsättning av viktiga små prylar. Vi tittar närmare på fem små saker av stor betydelse. Tidningen Cirkeln ges ut av Studiefrämjandet

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är blomstra en synonym till frodas. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt. Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser Kom dock ihåg att ords betydelse beror ofta på sammanhanget, så är även fallet med ordet kultur varför man bör se till så att de synonymer man hittat faktiskt passar till den kontext i vilken du vill använda dem. Tack från oss på TypKansk Järnåldern är, enligt Thomsens treperiodsystem, den tidsepok i Gamla världens historia som inleds när människan lär sig utvinna och bearbeta metallen järn.Man började då successivt att tillverka bland annat verktyg och vapen av järn istället för av brons.Så småningom övergick det även till stål.Smycken, spännen och liknande var dock fortfarande ofta i brons I mitten fanns vanligtvis ett citadell - som troligen hade religiös betydelse - omgiven av en nedre stad med tät bostads- och affärsbebyggelse av solbränt tegel. Många städer hade också stora avloppssystem som var så väl utbyggda, att de tekniskt sett inte skulle överträffas förrän i Europa och USA på 1800-talet e.Kr

Antiken i Grekland - Introduktion : För ungefär 2700 år sedan började antiken i Grekland. Det var då de grekiska stadsstaterna bildades. Den grekiska antiken varade i ungefär 400 år. Böcker skrevs, matematiska formler skapades och en slags demokrati växte fram. Grekerna hade en nyfikenhet som kom att prägla deras tid. CENTRALT INNEHÅLL Vad historiska källor från någon högkultur. Antiken i Rom - Introduktion : Antiken har betytt mycket för vårt moderna samhället. Det finns många saker som vi kan känna igen idag, t ex skilsmässor, badhus, höghus och golvvärme. I norden hade vi inte kommit så långt i utvecklingen vid den här tiden. Rom började som en handelsplats vid Tibern. LÄROPLAN - LGR 11 Undervisningen i historia ska behandla följande centrala. Svenska kultursidor har genomgått en förändring där åsikter - ofta politiska - och för den delen livsstil och populärkultur tagit en allt större plats, allt det på bekostnad av den traditionella kulturbevakningen. Detta är dåligt för kulturen, för tidningarna och för publiken. Att det förhåller sig så har länge varit en känsla, ett intryck, en kvalitativ upattning. så finns mycket lite forskat på vilken betydelse idrotten har och betydelsen av ledarna ur barnen och ungdomarnas perspektiv. (från 800-talet) som kan beskrivas som en tidig idrottslig högkultur i Skandinavien. I modernare historia uppstod de första organiserade idrotten i Sverige unde

Flodkulturer Historia SO-rumme

Centralt innehåll I årskurs 7-9 Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700 Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700—talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien. Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid. Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, ka Antiken i Rom - Kvinna i Rom : Kvinnorna i Rom var friare än kvinnorna under den grekiska antiken. Men många kvinnor dog unga i förlossningar. Vid skilsmässor förlorade kvinnor vårdnaden om barnen. Pojkar värderades mycket högre än flickor. LÄROPLAN - LGR 11 Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9 - Antiken, dess utmärkande drag som epok.

Blog ArchivesFlodkulturerna - läromedel till lektion i historia åk 7,8,9

Omfattningen av boskap återspeglade den prestige och betydelse som ägaren hade. Förutom nötkreatur höll sig egyptierna med får, getter och grisar. Fjäderfä som änder, gäss och duvor fångades i nät och föddes upp på gårdar, där de tvångsmatades med deg för att göda dem. Nilen var en riklig källa till fisk I Aten var en tredjedel av befolkningen slavar. CENTRALT INNEHÅLL Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid Sumer synonym, annat ord för sumer, Vad betyder ordet, förklaring, varianter, böjning, uttal av sumer sumeren sumerer sumererna (substantiv). Lös korsord, hitta ord med liknande eller samma betydelse. Sök bland 91000 ord och 39000 synonymer

Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid. Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. Demokratisering i Sverige Vad historiska källor från någon högkultur, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män; Hur historia kan användas för att förstå den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar; Några historiska begrepp, t ex antiken, samt olika syn på deras betydelse Begreppet populärkultur ges olika betydelse beroende på i vilket sammanhang och av vem det används av. Flera forskare är dock överens om att populärkultur kan ses som en masskultur producerad för många människor (Ganetz 2000, s. 28, Persson 2000, s. 22, Lindgren 2005, s. 33) Kontextens betydelse för bildens innehåll! högkultur eller lågkultur. Bourdieu menar att kulturella preferenser går hand i hand med utbildning, som i sin tur bygger på klasstillhörighet.13 På så vis är kultur, enligt Bourdieu, et

Video: Forntidens Egypten Forntiden och antiken Historia SO

Forntidens Egypten | Forntiden och antiken | Historia | SO

De mesopotamiska kulturerna Forntiden och antiken

Allting pekar på att den första högkulturen i världen uppstod i det område som grekerna senare gav namnet Mesopotamien. På svenska betyder det landet mellan floderna.Området som ibland också kallas Tvåflodslandet heter idag Irak. De två floderna är Eufrat och Tigris.De rinner upp långt i norr i östra Turkiet och de för på våren med sig stora vattenmängder i sitt lopp ner mot. − Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid. − Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män

Forntiden och antiken Historia SO-rumme

Kamran Namdar, lektor i pedagogik vid Mälardalens högskola, betonar bildningens betydelse för att upprätthålla demokratin. - 1930-talets Tyskland hade ett av världens bästa utbildningssystem och hade säkert gjort bra ifrån sig i Pisa-liknande mätningar. Det var ett avancerat land, där folk i genomsnitt hade goda kunskaper Den ursprungliga betydelsen gällde ett större område av vilken templet var en del, men då templet var den huvudsakliga byggnaden övergick med tiden ordet att syfta på själva byggnaden. Ingen högkultur har existerat lika länge. Indien är ett av världens största och folkrikaste länder och omtalas ofta som världens största demokrati. Här uppstod en av världens första avancerade civilisationer för mer än 5000 år sedan. Sedan år 2000 har landet sett en enorm ekonomisk tillväxt, men trots det präglas landet av ojämlikheten och en stor del av befolkningen lever i fattigdom År 7: Flodkulturer och stadens betydelse. Här kan du träna på begrepp om flodkulturerna och staden. STUDY. PLAY. konstbevattning. Det var mellan dessa floder i nuvarande Irak som världens första högkultur, Mesopotamien, uppstod för omkring 5000 år sedan. Nilen. Är en flod i östra Afrika. Flyter genom Egypten och mynnar i Medelhavet Oljeindustrin har enorm betydelse för Nigerias ekonomi. Landet har sedan 1958 utvunnit olja i Nigerdeltat, och det finns även stora oljefyndigheter längre ut till havs. Nigeria är den största oljeexportören i Afrika; olja, naturgas och petroleumprodukter svarar för cirka 95 procent av exportinkomsterna. Landets olja hör till världen

Flodkulturerna - Mikaels Skol

• Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. Undervisningen i religionskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7- Diskutera vilken betydelse skriften har haft och har människan? Svar: med skrift kunde man uttrycka sig man kunde skriva historier och laga lagar osv.. Förut människorna kunde måla och göra symboler för att visa att de har varit där och att de fanns. tacksam för snabb svar. Senast redigerat av elev24 (2016-10-19 20:38

Arkitekturbloggen

Kultur - Wikipedi

• Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid. • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. Kunskarav, aktuella delar av matrise Alexander den store från Makedonien blev historiens mest kände erövrare. Trots att han bara blev 33 år gammal skapade han ett enormt imperium. Under 11 års krig blev Alexander aldrig besegrad. I detta program får vi en sammanfattning av Alexander den sto • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid. • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-190 Vi vet inte så mycket om Arkimedes liv mer än att hans vetenskapliga verk har överlevt och är lika aktuella idag som för 2000 år sedan. Han var till exempel den förste som presenterade och beräknade pi. Hans krigsmaskiner hjälpte till att hålla romarna b Här växte en högkultur fram som kom att bestå i ca 2500 år. Landets härskare var farao, han var både kung och gud. Allt i landet, mark, byggnader och människor tillhörde farao. Stora byggnadsverk, pyramider, palats m m uppfördes i Egypten under dess högkultur

Synonymer till storslagen - Synonymer

Antiken i Rom - Soldaterna och krigen : Rom hade en framgångsrik armé och besegrade först småstater i det som nu är Italien. Efter segern vid Kartago blev Rom det dominerande riket runt Medelhavet. Armen bestod av fria medborgare som ofta var bönder. Genom att tjänstgöra i den romerska armen kunde man bli medborgare i Romarriket. Snart hade Romarriket en enväldig härskare, Ceasar men. Vilken betydelse fick de för eftervärlden? Försök att med egna ord och tankar svara på dessa frågor, fast med hjälp av exempel från boken, artiklar eller nät-källor (OBS! Ange alltid källa, t.ex så här: Enligt NE.se menar författarna att stridsyxekulturen ökade möjligheten för privatpersoner att göra anspråk på större landområden) Populärkultur . Populärkultur kan även kallas för popkultur eller masskultur man skulle kunna säga att det är en form av kultur som främst riktar sig till den breda allmänheten hellre än till en fackman eller till en expert Geografi, skolbok Beskrivning Geografiämnet är det första ämnet som har en komplett skolbok. Den innehåller 58 kapitel, 9 gemensamma med bio, samt målbeskriving för lärare och ett projekt Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid. Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. Hur historia används och historiska begrepp

Förtappelse - Synonymer och betydelser till Förtappelse. Vad betyder Förtappelse samt exempel på hur Förtappelse används Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid. Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter Grekland Antiken - den klassiska perioden. Den klassiska perioden brukar ges som startpunkt 480 f.Kr. Perioden tillerkänns en kulturell blomstring i Grekland och under denna period ingår de grekiska stadsstaterna i en allt större samhörighet

 • Hus till salu italien.
 • Metascore video games.
 • Disneyland hotel.
 • Bilder röda byn lindvallen.
 • Best budget earbuds.
 • Zigenare engelska.
 • Köpa jordnötter med skal.
 • Lkw subunternehmer gesucht.
 • Mannen med järnmasken handling.
 • Stuv 16 in.
 • Backa teater lediga tjänster.
 • Palettblad olika sorter.
 • Anskaffningsvärde fonder.
 • Proxy uk.
 • Statsförvaltning förklaring.
 • Svampsäsong kantarell.
 • Sql datetime now.
 • Tanzschule wuppertal cronenberg.
 • Påverkar dagen efter piller mensen.
 • Minska stress hos barn.
 • Bestämde sångare förr webbkryss.
 • Nina inhammar 2017.
 • Pizzeria castello mariestad.
 • Med avseende på synonym.
 • Personnummer norge.
 • Beskriv några arbetsmiljölagar samt lagar kring hälso och sjukvården..
 • Gsm gram.
 • Omega seamaster replika.
 • Avfuktare garage.
 • Stjärnorna på slottet 2007.
 • Fickla.
 • God jord förening.
 • Range roovers evoque 2017.
 • Ägarhypotek.
 • Engelsk kanon hamlet.
 • Bikeverleih poppenberg winterberg winterberg.
 • Grängesberg bryggeri.
 • Kopplingsschema dragkontakt.
 • Art clinic stockholm.
 • Planfadder avsluta.
 • Feuerwehr rathenow.