Home

Attendo investerare

Investerare. Attendo strävar efter att ha en öppen dialog med aktiemarknaden och andra intressenter. På följande sidor ger vi information om de senaste nyheterna, finansiella rapporter, Attendo-aktiens utveckling och en prenumerationstjänst Här finns Attendo ABs senaste rapporter och presentationer. Alla års- och kvartalsredovisningar finns tillgängliga som pdf Investerare. Affärsidé & Marknad. Affärsidé & Marknad. Ledande omsorgsföretag. Attendo är det ledande företaget inom omsorg i Norden. Företaget bedriver verksamhet i Sverige, Finland och Danmark. Attendo är lokalt förankrat och har omkring 700 verksamheter belägna i fler än 200 kommuner Attendo följs av analytikerna i listan på denna sida. De åsikter, upattningar eller prognoser, som berör Attendos resultat och som ges av dessa analytiker, är endast deras och representerar inte Attendo eller ledningens åsikter, prognoser eller framtidsbedömningar Här finns Attendo ABs senaste rapporter och presentationer. Alla års- och kvartalsredovisningar finns tillgängliga som pdf. Typ . Kvartalsrapport. Årsredovisning. År . 2020. 2020-10-23 08:00. Delårsrapport januari-september 2020. 2020-07-23 08:00. Delårsrapport januari-juni 2020. 2020.

Om cookies. Vi samlar in personlig information för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du användandet av cookies Investerare . På följande sidor ger vi information om de senaste nyheterna, finansiella rapporter, Attendo-aktiens utveckling och en prenumerationstjänst. Nyheter & Press. Kontakt. Attendo är den största privata utföraren av omsorgstjänster i Norden. Vi tillhandahåller tjänster inom äldreomsorg och social omsorg Egen Regi Attendo bygger egna äldreboenden och boenden för funktionsnedsatta som drivs under vårt eget varumärke. För kommunen finns det även fördelar med att den privata utföraren tar den finansiella risken genom att investera i tomt, byggnad och inventarier samtidigt som kommunen bara köper den omsorg man har behov av

Attendo Solskiftets äldreboende riktar sig till dig som är äldre och har behov av vård och omsorg dygnet runt. Utanför husknuten finns hagar med hästar och de lugna småvägarna gör det enkelt att ta en promenad Trygg & Säker med Attendo 2020-11-04. Nu är det återigen dags för Attendos satsning Trygg & Säker för att skapa en säkrare vardag. Årets tema är brandsäkerhet i hemmet, där alla våra kunder i hemtjänsten får ett säkert och stämningsfullt levande ljus som går på batteri och som lyser upp i höstmörkret

Attendo Hemtjänst Östermalm har erfarna och engagerade medarbetare som hjälper dig med allt ifrån personlig omsorg till service i hemmet. Vi planerar hjälpen tillsammans med dig så att det passar dina behov och önskemål Attendo är ett börsnoterat svenskt företag verksamt inom vård och omsorg och levererar vård och omsorgstjänster till äldre och funktionshindrade. Företaget bedriver även verksamhet i Finland, Norge och Danmark, och moderbolaget Attendo AB har som mål att expandera till andra europeiska länder. Attendo Skandinavien leds av VD Ammy Wehlin och vice VD Cecilia Addamshill [1] Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden och Holland. Cloettas produkter säljs i fler än 50 länder Attendo tarjoaa laadukkaita hoiva-, kuntoutus- ja asumispalveluita ikäihmisille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä kehitysvammaisille ja vammautuneille henkilöille ympäri Suomea. Lisäksi tarjoamme lastensuojelupalveluita kunnille sekä kotihoito- ja terapiapalveluita Här samlar vi alla artiklar om Attendo. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Vinster i välfärden, Aktier: Köp- och säljråd och Coronaviruset i Sverige. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Attendo är: Stockholmsbörsen, Humana, Vård & omsorg och Ambea

ATTENDO: PERTTI KARJALAINEN SÅLT,VILLE MINSKA SKULDSÄTTNING(NY) Attendo AB (Tillägg i rubrik och två sista styckena) STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Pertti Karjalainen, ansvarig för försäljning, affärs- och fastighetsutveckling på Attendo, har sålt 1,2 miljoner aktier meddelat Attendo AB (publ) (Attendo eller Bolaget) och Augustus International S.à r.l (Huvudaktieägaren) (som ägs av IK 2004-fonden och dess medinvesterare) att övertilldelningsoptionen har utnyttjats till fullo avseende 8 664 000 aktier i Attendo. I samband med börsintroduktionen av Attendo lämnade Huvudaktieägare Attendo AB (publ) För mer information, vänligen kontakta: Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo Phone: +46 705 09 77 61. E-mail: andreas.koch@attendo.com. Denna information är sådan som Attendo AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informatione

Attendo AB (publ) För mer information, vänligen kontakta: Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo Phone: +46 705 09 77 61 E-mail: andreas.koch@attendo.com. Stefan Svanström, Chef Samhällskommunikation Attendo Phone: +46 708 67 38 07 E-mail: stefan.svanstrom@attendo.com _____ Attendo - Nordens ledande omsorgsföreta Attendo redovisar stark tillväxt i omsättning och rörelseresultat under det fjärde kvartalet 2015. Utfallet för helåret 2015 ligger väl i linje med Attendos långsiktiga finansiella mål. Såväl tillväxt som resultat drivs av en stark efterfrågan på Attendos boenden inom egen regi i Sverige och Finland

Pitcha din startup · Investera med os

Investerare Attendo

Finansiella rapporter & Presentationer Attendo

 1. Investerare. Swedol noterades ursprungligen på First North den 12 juni 2006 och därefter på Nasdaq Stockholm den 12 juni 2008. Som en följd av att Swedol den 1 april 2020 blev en del av Momentum Group, avnoterades Swedols B-aktier från Nasdaq Stockholm den 20 april 2020
 2. Attendo visar fortsatt stark tillväxt under ett i övrigt utmanande första kvartal 2019. Ljusglimtar syns inom hemtjänstverksamheten, försäljningen av nya plats
 3. Attendo har sedan starten för mer än 30 år sedan legat i frontlinjen inom kvalitetsområdet och arbetat för en bättre omsorg och en bättre kundupplevelse. Mycket av det som idag tas för givet i svensk omsorg, som social dokumentation, kontaktmannaskap och egen tid är resultat av Attendos utvecklingsarbete

Affärsidé & Marknad Attendo

Vård- och omsorgsbolaget Attendo rapporterar stigande intäkter och rörelseresultat i det andra kvartalet, som dessutom överträffade förväntningarna. En miljardnedskrivning som drog ner nettoresultatet rejält avskräckte inte investerarna som handlar upp aktien med 12 procent på torsdagsmorgonen Attendo Finland som är inriktat på äldreboenden i egen regi i Finland. Sedan börsintroduktionen har det finska affärsområdet varit Attendos stora tillväxtmotor. Attendo har framförallt expanderat genom att öppna egna äldreboenden. Vid andra kvartalets utgång hade Attendo drygt 12 500 vårdplatser i egen regi i Finland Attendo AB (publ) (Attendo or the Company), Carnegie Edge är endast avsedd för institutionella investerare och innehåller mer än 10 000 analyser. I tjänsten ingår också sammanställd data om marknader och sektorer — totalt finns information om cirka 350 företag INFORMATION TILL INVESTERARE Detta prospekt (Prospektet) har upprättats med anledning av erbjudandet till allmän-heten i Sverige och ansökan om upptagande till handel på Nasdaq Stockholm av aktierna i Attendo AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag) (Erbjudandet). Attendo eller Bolage

Analytiker Attendo

Rapporter och presentationer Attendo

Tidningen menar att man som investerare ska utnyttja den senaste tidens kurssvacka för Attendo vars bolagsvärde i relation till rörelseresultatet, ev/ebita, ligger på drygt 20. Det är inget fynd. Ökar beläggningen i nya boenden och lönsamheten stiger, kan det bli en hygglig utveckling närmaste åren Den 14 februari 2018 omkring 08:00 (CET) publiceras Attendos bokslutskommuniké och kvartalsrapport för det fjärde kvartalet 2018.Analytiker och journalister inbjuds härmed att delta vid en telefonkonferens 10:00 (CET) samma dag. Vid konferensen deltar Attendos vd och koncernchef Martin Tivéus samt Attendos ekonomi- och finansdirektör Fredrik Lagercrantz Attendo är lokalt förankrat och har omkring 490 verksamheter belägna i fler än 200 kommuner. Alla eventuella värdepapper som säljs i USA kommer enbart att säljas till kvalificerade investerare (som definierat i Rule 144A i Securities Act) enligt Rule 144A

Attendo i Norden - s

Attendo visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Aktien har brutit en stödnivå på kort sikt och gett en säljsignal från en kortsiktig trading range På denna sida finner du AcadeMedias presentationer Här har vi samlat relevant information för investerare och media. Du hittar bland annat Indutrades pressmeddelanden, års- och delårsrapporter, information om aktien samt våra räkenskaper

Attendo Nordens ledande omsorgsföreta

Mycronic är noterade på NASDAQ, Stockholm, Mid Cap Årsstämma 2020 Stora Ensos årsstämma hölls den 4 juni 2020 på bolagets huvudkontor i Helsingfors, Finland. I avsikt att begränsa spridningen av Covid-19 pandemin ordnades årsstämman så att aktieägare eller dess ombud inte kunde närvara på platsen för årsstämman Attendo fortsätter att investera i nya äldreboenden samt förvärv för att möta ett växande behov av omsorgstjänster. Samtidigt redovisar Attendo något högre res

Kontakt Attendo

Utnyttjande av övertilldelningsoption i Attendo fre, dec 11, 2015 08:00 CET. EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER USA. Carnegie och SEB (tillsammans Joint Global Coordinators), har idag meddelat Attendo AB (publ) (Attendo eller Bolaget) och Augustus International S.à r.l. Attendo har nu tecknat avtal med Fastighets AB Stenvalvet om en försäljning av projektet med beräknad inflyttning och tillträde i juni 2020. investerare och hyresgäster För investerare med en långsiktig placeringshorisont ser Attendo ut som ett intressant alternativ efter kursnedgången. En snabbt stigande utdelningstrend kombinerat med återköp av aktier skapar aktieägarvärden. Lägg därtill en stabil tillväxt där lönsamheten hänger med, så finns här en värdeaktie som platsar i en lång portfölj Attendos rapport för andra kvartalet 2019 presenteras 19 juli - Inbjudan till telefonkonferens tis, jul 09, 2019 10:00 CET. Den 19 juli 2019 omkring 08:00 (CET) publiceras Attendos kvartalsrapport för det andra kvartalet 2019.Analytiker och journalister inbjuds härmed att delta vid en telefonkonferens 10:00 (CET) samma dag

Attendo uppvisar fortsatt god tillväxt men också kraftigt försämrat resultat under det andra kvartalet 2019. Resultatförsämringen förklaras främst av strukturellt högre kostnader samt utmaningar relaterade till den snabba tillväxten i Finland. Samtidigt visar Attendo Skandinavien en stabil utveckling Attendo visar stabilitet i tillväxt och resultat under det första kvartalet 2016, främst drivet av en stark efterfrågan på boenden i egen regi. Marginalen är Attendos bokslutskommuniké för 2018 presenteras 14 februari - Inbjudan till telefonkonferens tor, jan 31, 2019 08:00 CET. Den 14 februari 2018 omkring 08:00 (CET) publiceras Attendos bokslutskommuniké och kvartalsrapport för det fjärde kvartalet 2018.Analytiker och journalister inbjuds härmed att delta vid en telefonkonferens 10:00 (CET) samma dag Attendo är verksamma inom vård och omsorg. Bolaget erbjuder tjänster relaterade till äldreomsorg, omsorg till personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt hälso- och sjukvård. Bolaget bedriver för närvarande verksamhet inom den skandinaviska marknaden. Samarbetet sker via kommuner och privata omsorgsbolag

Attendo Hammarby | Äldreboende i Västerås — se

Carnegie och SEB (tillsammans Joint Global Coordinators), har idag meddelat Attendo AB (publ) (Attendo eller Bolaget) och Augustus International S.à r.l (Huvudaktieägaren) (som ägs av IK 2004-fonden och dess medinvesterare) att övertilldelningsoptionen har utnyttjats till fullo avseende 8 664 000 aktier i Attendo Investerare Investorsidorna förser investerare och media med en omfattande översikt av AAK:s ekonomiska resultat, information om AAK-aktiens utveckling samt bolagsstyrning. Här får du också tillgång till tidigare rapporter och presentationer och du hittar vår finansiella kalender med information om olika aktiviteter Investerarna visade ingen oro inför framtiden när Attendo tog klivet in på Stockholmsbörsen i dag. Aktien sköt snabbt i höjden och närmade sig en uppgång på 50 procent innan den sjönk. Investerare > Bolagsstyrning > Styrelse; Styrelse. Ledamöter. Dessa personer ingår i Ambeas styrelse. Läs mer. Styrelsens arbete. Styrelsens främsta uppgift är att ta tillvara bolagets och aktieägarnas intressen. Läs mer. Styrelseutskott. Styrelseutskott och ledamöter i dessa..

Investerare - Kontakta oss. Välkommen att kontakta oss och om du saknar information eller har idéer på hur vi kan fortsätta att utveckla vår informationsgivning. Kontakta oss. Madeleine Mörch IR Manager Telefon: +46 73 712 04 52 Epost: madeleine.morch@collectorbank.se. Privat. Spara; Låna pengar Attendo bedömer att det saknas förutsättningar för privata företag att utveckla långsiktigt bärkraftig verksamhet inom äldreomsorg i Norge - Attendo har under lång tid legat i framkant när det gäller att utveckla arbetsmetoder, kvalitetssystem och aktiviteter som höjer livskvaliteten för de som bor på våra äldreboenden i Norge Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har över 20 000 medarbetare och är lokalt förankrat med över 600 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.co

Attendo Solskiftet Äldreboende i Österåke

Erbjudandet består av ett erbjudande till institutionella investerare i Sverige och internationellt samt ett erbjudande till allmänheten i Sverige och anställda i Attendo-koncernen Beräknad första handelsdag för Attendos aktier på Nasdaq Stockholm är den 30 november 2015 och beräknad likviddag är den 2 december 201 AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemede Attendo fortsätter att investera i nya äldreboenden samt förvärv för att möta ett växande behov av omsorgstjänster. Samtidigt redovisar Attendo något högre resultat för det andra kvartalet 2017 jämfört med motsvarande kvartal 2016, trots negativa kalendereffekter. Kommentar av Henrik Borelius, VD och koncernchef: Attendo fortsatte att investera för framtida tillväxt under andra.

Få detaljerad information om Attendo International publ AB (ATTE) aktie inklusive kurs, diagram, tekniska analyser, empirisk data, Attendo International publ AB rapporter och mycket mer Investerare > Bolagsstyrning > Koncernledning; Koncernledning. Fredrik Gren Koncernchef och vd. Benno Eliasson CFO. Ulla Tansen Affärsområdeschef Vardaga. Magnus Åkerhielm Affärsområdeschef Nytida. Miriam Toft Affärsområdeschef Altiden. Eva Domanders Affärsområdeschef Klara. Ingvild Kristianse Kimitoöns kommun är underhyresgäst till Esperi Care och betalar 25 370 euro i månaden i hyra. Fastigheten ägs av fastighetsbolaget Kiinteistö Oy Kemiönsaaren Mestarintie 18, som är ett.

Vårdföretaget Attendo tar över driften av elva nya gruppbostäder och tre servicebostäder i Borås efter en avslutad upphandling. Beslutet går att överklaga till och med den 5 april, enligt ett pressmeddelande Attendo avser noteras på Nasdaq Stockholm, som godkänt ansökan. Det uppger bolaget i ett pressmeddelande. Fem investerare har åtagit sig att vara ankarinvesterare: Nordstjernan, Swedbank Robur, Carve Capital,.

Aktieanalys av Attendo. Den här webbplatsen använder cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att cookies används. Läs mer . Godkänn . Produkter Produkten är verktyget alla investerare bör ha tillgång till oavsett man är agerar i ett långt eller kort tidsperspektiv Attendo, långtidsgraf från Metastock. Långsiktig trend i Attendo På ett par år har kursen i Attendo halveras. Bolaget noteras på låga nivåer och kan kännas billig. Men det är inget fynd så länge den långsiktiga trenden är negativ. Många investerare ligger med förlust, vilket skapar många och starka motstånd ovanför

Aktien Attendo med ISIN-beteckning SE0007666110.. Listad som ATT på OMX Stockholm.. Köp aktien hos de populära nätmäklarna Avanza eller Nordnet.. Detaljer. Namn: Attendo Typ: Aktie ISIN: SE0007666110 Utdelningsfrekvens: En gång om året Ticker: ATT på OMX Valuta: SEK Bolag: Attendo AB Artiklar. Artiklar som handlar om Attendo - Vi bedömer att det nu är rätt tidpunkt i bolagets utveckling att bredda ägandet och är glada att fonden kan välkomna de nya svenska och finska investerare som redan idag har åtagit sig att investera i Attendo, säger Alireza Etemad, partner på IK Investment Partners samt rådgivare till IK 2004-fonden, i en kommentar Analys Gradvis marginalförbättring bortom corona och pressad aktiekurs kan innebära köpläge för den modige i omsorgsbolaget Attendo. Det anser SEB Equities i en analys som höjer rekommendationen till köp (behåll) samtidigt som riktkursen justeras ned marginellt till 43 kr (45)

Attendo Kapellgärdet Norra | Äldreboende i Uppsala — se

Attendo noteras på Nasdaq Stockholm den 30 november 2015. Fem investerare har åtagit sig att vara ankarinvesterare: Nordstjernan, Swedbank Robur, Carve Capital, Didner & Gerge Fonder och Elo vars sammanlagda åtaganden motsvarar cirka 81 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet Fler privata och riskkapitalägda vårdbolag vill till börsen. För ett par månader sedan så satte riskkapitalbolaget Nordic Capital sin vårdjätte Capio på börsen. Men även Aleris och Attendo är till salu, enligt uppgifter till SvD Näringsliv Delårsrapport juli-september 2020 Gunnebo publicerade delårsrapport juli-september 2020, onsdagen den 4 november 2020. Läs mer; Ladda ner presentatio

Attendo upppger vidare att de finansiella effekterna av åtgärdsprogrammet i Finland förväntas dröja till andra halvåret 2020, Spanien på väg att bli Europas paria Ökade risker gör investerare nervösa. Investera. Hedgefondförvaltaren: Alla är underviktade mot Kina Men välbalanserat investerande kan ge positiva resultat Investerare. Emittenter. Referensvärden (BMR) Vägledning. Internationellt. Nyheter; FI:s innovationscenter. Kontakt. Besöksadress Brunnsgatan 3 Postadress Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm E-post finansinspektionen@fi.se Telefon 08-408 980 00 . Sociala medier. twitter linkedin youtube Ny chans att tjäna pengar när Attendo kommer till börsenPublicerad 2015-11-11 18:33:00 Notering Om ett par veckor kommer vårdbolaget Attendo att noteras på Stockholmsbörsen - och allt pekar på att de som får tilldelning kan göra en bra kort affär. desto mindre oroliga har investerarna blivit

Attendo Broarp Pojkar - HVB Behandlingshem för pojkar — seAttendo Broarp Skola — seAttendo Bellevuegården | Äldreboende i Malmö — se

Investerare. Om du är intresserad av att hitta bra projekt i Mälardalen att investera i. Joint Venture. Är du intresserad av att gemensamt utveckla en markrätt? Attendo hyr 17.400 kvm vårdboende av FFAB. Pressinformation. 10 feb 2020. Nu flyttar Attendo in i Nordens största vårdbygge i Uppsala. Realtid Attendo har blivit hårt ifrågasatta i media för att bolaget valt att använda sig av icke CE-märkta munskydd för att minska spridningen av covid-19. Och därmed bryta mot gällande lagstiftning. Så här svarade Attendos koncernchef Martin Tivéus på Dagens PS frågor kring bolagets agerande. Varför har Attendo valt att använda skyddsmasker till personalen som inte Nu ska Attendo in på börsen, och tillfället kunde inte vara bättre valt. Vilken investerare kan motstå en andel i flyktingbranschen i dessa dagar? Nöjdast är kanske Attendos chef, Henrik. Attendo bedömer att det saknas förutsättningar för privata företag att utveckla långsiktigt bärkraftig verksamhet inom äldreomsorg i Norge. Det framgår av ett pressmeddelande. - Attendo har under lång tid legat i framkant när det gäller att utveckla arbetsmetoder, kvalitetssystem och aktiviteter som höjer livskvaliteten för de som bor på våra äldreboenden i Norge På allabolag.se hittar du företagsinformation om ATTENDO NISSABOGATAN. allabolag.se ger alla tillgång till bokslut, befattningshavare, kreditupplysningar, adresser och annan företagsinformation Attendo. År 2005 köptes Attendo av riskkapitalbolaget Bridgepoint. Då tjänade koncernchefen Henrik Borelius över 39 miljoner kronor på affären. Även vd Ammy Wehlin och vice vd Margareta Nyström tjänade över 9 respektive 4 miljoner kronor. Bridgepoint såldes och ägs sedan januari 2007 av IK Invest-ment

 • Eucalyptus plantagen.
 • Arbeta i sverige utan personnummer.
 • Morbidly obese svenska.
 • Euractiv jobs.
 • Ändra relationsstatus på facebook utan att det syns.
 • Copywriter lön.
 • Underhållsbidrag vid skilsmässa.
 • Caremaxx doppler.
 • Montera fönsterlås.
 • Språktidningen artiklar.
 • Www dubrovnik kroatien.
 • Determinism freud.
 • Torr hårbotten.
 • Svartzonker tackle.
 • Sj återbetalning av biljett.
 • Nationalsocialistiska folkpartiet.
 • Ausmalbilder batman logo.
 • Beck gud är störst.
 • Zigenare engelska.
 • Creed rock.
 • Leibniz formel.
 • Sas baggage transfer.
 • Bose founded in 1964.
 • Lag om brandvarnare.
 • Bild redigerar app.
 • Barbour beaufort black.
 • Hund wegen krankheit abzugeben.
 • History channel 2.
 • Hyra lastbil statoil.
 • Sport tv live.
 • Harrys östra larmgatan.
 • Vonovia bochum.
 • The shining trailer.
 • Headzone drottninggatan.
 • Privatleasing audi a4.
 • Pincett handbagage.
 • Limousine stockholm.
 • Basbil.
 • Navy cis la stream kinox.
 • Linnekläder se.
 • Elitepartner geschäftsführer.