Home

Källkritik historia skolverket

Häftet Källkritik på internet på Internetstiftelsens webbplats. SO-rummet drivs av Robert de Vries som är utbildad gymnasielärare inom historia, religionskunskap och samhällskunskap med många års erfarenhet som SO-lärare i Göteborg. Lektioner och lärarmaterial om källkritik för gymnasieskolan, SO-rumme Att kritiskt kunna granska och värdera information är en förutsättning för att klara studierna i olika ämnen. Här får du och dina kollegor material om källkritik och nyhetsvärdering i gymnasieskolan Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter. Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar. Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang

Resurser för undervisning i källkritik - Skolverket

 1. När digitala medier blir allt vanligare både i undervisningen och under elevernas fritid är det viktigt att eleverna kan granska källor kritiskt. Materialet ger inspiration till lärare och skolbibliotekarier i arbetet med källkritik i årskurs 7-9
 2. Matris för historia 1a1 sid 16 sid. 16 Matris för historia 1b sid 17 sid. 17 Exempel på bedömda elevsvar med kommentarer (Hi 1 b) sid. 18 Exempel på bedömda elevsvar med kommentarer (Hi1a1) sid. 28 Bilaga 1: Fördjupningsmaterial: Källor, källhantering och källkritik i gymnasieskolan sid. 3
 3. På skolverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Som stöd för bedömning och betygssättning i historia i årskurs 4-6 finns flera provlika bedömningsstöd. Du hittar proven 1600-talet,.
 4. Källkritik i historia, del 3: Olika typer av källor. 11:13 Källkritik i historia, del 4: De källkritiska kriterierna. 10:23 Historiesyn, del 4: Mentalitetshistoria - vad människor tänkt, tyckt och trott genom historien. 4:4
 5. ) av gymnasieläraren Andreas Krenz som ger en introduktion till källkritik inom historia (som historisk metod). För att lättare förstå begreppet granskas styrdokumenten - ämnesplanen för kurserna i historia (framförallt historia 1a1 och historia 1b)
 6. Källkritik som metod för historia och samtid Källkritik som metod växte fram inom historievetenskapen under 1800-tal och tidigt 1900-tal som en kritisk ansats som syftade till att ifrågasätta den historieskrivning som byggde på berättelser, legender och propaganda snarare än på uppgifter som kunde verifieras

Samernas historia: 2014-10-22: Rule Britannia: 2014-10-22: Slaveriet i USA, nazismen i Tyskland & polisens REVA-arbete i Sverige: 2014-10-22: Källor om den ryska revolutionen: 2014-10-22: Historieanvändning på 1940-talet: 2014-10-22: Ett tal på Vänsterpartiets kongress: 2014-10-22: En skolplansch som källa: 2014-10-22: En flykting år. källkritik och i den uppdaterade läroplanen för grundskolan respektive gymnasieskolan förtydligas digitala aspekter i kursplanerna. Ansvaret för hur undervisning om medie- och informationskunnighet I februari 2017 gick myndighetscheferna för Skolverket, Statens medieråd oc Tips för källkritik med yngre elever Här är några exempel på hur du kan arbeta med källkritik tillsammans med yngre elever. Börja gärna med att förklara de begrepp som brukar användas när vi pratar om källkritik. Lite vägledning går att få här https://www.skolverket.se (sök på Guide för källkritik Idag får vi mycket information från olika källor via internet och då är det viktigt att man använder källkritik för att bedöma om den information man får är trovärdig. Bli en bra skribent - 5 tips! Källor: Källkritisk analys (Lennart Hellspong), Skolverket, Wikipedia Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en informationskälla.Källkritik är en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en uppgiftslämnare som är trovärdiga.. Källkritikens kriterier utvecklades ursprungligen för historievetenskapen, för att värdera vilka uppgifter i historiska och.

Historia 1a1 är en grundläggande kurs i historia. Kursens huvudsyfte är att ge en kronologisk ram för vidare studie i historia, samt träning i källkritik och i hur historia används i olika syften. Om du läser kursen Historia 1b så ingår både historia 1a1 och 1a2 i den. Skolverkets ämnesplan. Innehåll på sidan Länkskafferiet har ny ägare! Länkskafferiet drivs sedan sommaren 2015 av UniPoll AB som håller innehållet uppdaterat. Nu vill vi lägga till nya länkar lämpliga för skolarbete. Arbetet sker ideellt och det gör att vi letar efter skolbibliotekarier och lärare som är intresserade av att bidra med nytt innehåll Historia 1b. Som stöd för bedömning i kursen historia 1b finns kursprov och ett bedömningsstöd. Den 24 april 2018 publicerades ett nytt kursprov i Historia 1b. Kursprov i historia 1b. Du hittar materialet under fliken Prov och material med flera uppgifter ALLA PUBLICERADE PROV & MATERIAL MED FLERA UPPGIFTER . Namn Publicerat; Kursprov i historia 1b vt 2015: 2015-10-16: Support Svar på vanliga frågor Kontakta oss; Ny användare? Så får du tillgång till lösenordsskyddat materia Introduktion till källkritik. Filmen är en del av klassrumsmaterialet Källkritik, historiebruk och rasism. Hoppa till huvudinnehåll. På Forum för levande historia använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här. Acceptera cookies.

Historia 2a är en fördjupningskurs som bygger på att man har läst Historia 1b (eller 1a1 + 1a2). Kursen bygger på tematiska fördjupningar runt olika historiska ämnesområden, samt fördjupat arbete med historieteori, historiebruk och källkritik Ämnesprov i historia årskurs 9 2012/2013 Här hittar du länkar till alla delar av det nationella provet i historia för åk 9 2012/2013. Detta prov var ett utprövningsprov och dess resultat utvärderades noggrant

Källkritik Att beskriva människors livåskådning är komplext och innebär i princip alltid att förenklingar görs. Religionsfroknarna.se riktar sig i första hand till elever på grundskolans senare år och gymnasiet - och innehållet är anpassat efter åldersgruppen och kurs-/ämnesinnehåll Källkritik - att söka och granska källor, UR (programmet är tillgängligt till 30 juni 2021) 3. Ta ställning. Läs listan med situationer då du kan behöva vara källkritisk. Ta ställning till om och varför du skulle bli misstänksam mot informationen i de olika exemplen Här hittar du mina examinationsuppgifter för Historia 1-kurserna. Tankekarta/tidslinje över epokerna Uppgift i källkritik Uppgift i historiebruk Uppgifter om historiska händelser/förändringsproces

Källkritik i praktiken – lättare sagt än gjort

Sökkritik - en utvidgad källkritik i skolan Januari 2019 https://larportalen.skolverket.se 3 (11) informationssökning och källkritik. Det visar på betydelsen av just utbildade skolbibliotekarier. Skolbibliotekets roll i skolans undervisning har blivit tydligare de senaste åren och i de Här kommer undervisningsmaterial och uppgifter som rör historiebruk och källkritik från Stockholmskällan, Skolverket och Forum för levande historia. Vad sägs om Olof Palmes jultal, historiebruk på gator och torg, OS-invigningen i London, när en affisch jämför Kristallnatten och Utöya eller när Trotskij suddats bort från bilden. Exemplen engagerar och berör och går direkt att. Varje övning är kopplad till ett eller flera avsnitt ur filmen Från dröm till terror. Övningarna är anpassad för undervisning i klassrummet i årskurs 9 och gymnasiet.Lösenordet för att se filmerna är: JAGJOBBARISKOLAN Kronologi - Ryssland/Sovjetunionen tidslinje.pdf Övning till avsnitt 1-13, Ryssland/SovjetunionenUtan rättigheter - övning i mänskliga rättigheter.pdf Övnin

Källkritik / Torsten Thurén & Jack Werner. Thurén, Torsten, 1937- (författare) Werner, Jack, 1989- (författare) ISBN 9789147129379 Fjärde upplagan Publicerad: Stockholm : Liber, [2019] Tillverkad: 2019 Svenska 273 sido Grundskola 4-9 Informationssökning och källkritik Juni 2016 5 (7) Elev 5: Smart att kunna ge kommentarer o.s.v. Lättare att hitta just det man vill ha.Det är också bra att använda i grupparbete. Elev 6: Du kan markera bra punkter i dina källor, dela bokmärken och skriva noteringar. Hur arbetade eleverna egentligen med att söka information och vara källkritisk Källkritik från skolverket. Skolverket försöker samla uppslag här. 0 Kommentarer Lämna ett svar. Om mig. Henrik Svensson heter jag och arbetar som gymnasielärare (samhällskunskap och historia) sedan 2001. Arkiv. Mars 2017 Februari 2017 December 2013 November 2013 September 201 Med den digitala världen har behovet av källkritik blivit ännu större och lärarens roll viktigare. Det går inte att bara ha genomgångar och lära ut källkritik, utan man måste också ha det i uppgifterna. Alla lärare ska vara med och jobba med källkritiken, det handlar inte bara om historia och samhällskunskap

Källkritik - ett ständigt närvarande uppdrag | Skolvärlden

Här går jag igenom den historiska källkritikens 4 kriterier: äkthet, tid, beroende, tendens, samt ger två exempel på hur man kan applicera källkritik på två. En sammanfattning om genomgången om källkritik. Bortse från alla eeeh och uuum är ni snälla Skolverket har också många tips och nu också Sju timmar om källkritik ett studiematerial för lärare. Här för åk 7-9, här för yngre elever och här för gymnasiet. Viralgranskaren har bra texter att lyfta i undervisningen för vinkling kÄllkritik Att tänka källkritiskt innebär att du som mottagare av information alltid ifrågasätter det du läser, ser och hör! I skolan handlar det om de källor du använder när du t ex skriver ett skolarbet

Är allt som sägs och skrivs sant? Vad betyder det egentligen att vara källkritisk? Och hur vet man om man kan lita på en källa? Nyhetsankaret Anna Ankare får lära sig varför det är så viktigt att vara källkritisk. Reportern Jenny Josefsson går på en riktig journalistnit när hon missar källkritiken och gör ett nyhetsinslag som bygger på illvilliga rykten Historia 1b. Sök på den här webbplatsen. Hem. Källkritik. Kvarlevor och berättande källor. Källkritiska principer. Webbplatskarta. Källkritik‎ > ‎ Källkritiska principer. Källkritiska principer . Inom historieämnet har man utarbetat vissa grundprinciper för kritisk granskning av källor (äkthet, tidssamband, beroende och tendens) Källkritik har på senare år blivit en allmänt spridd kunskap. För inte så länge sedan var det en kunskap som främst var viktig för forskare och journalister. Men i dagens medielandskap har det blivit allt viktigare för enskilda att sålla informationen En genomgång av historisk källkritik med fokus på äkthet, beroende tid och tendens

Källkritik i gymnasieskolan - Skolverket

Källkritik Här är några frågor du kan använda dig av för att bedöma källors tillförlitlighet och användbarhet i det sammanhang du tänker använda dem. Vem är ansvarig för informationen? Är författaren en expert på området? Finns det en erkänd myndighet. Bedömningsstöd i historia Bedömningsanvisningar Innehåll 1. Bedöma elevers förmåga att reflektera över hur historia används sid. 2 resonera om hur man använder historia sid. 2 Bedömningsanvisningar sid. 4 Uppgift sid. 4 möjliga bedömningsaspekter sid. 5 Progressionen i bedömningen sid. Källkritik är en metod du använder för att granska den information du tar del av, för att avgöra om informationen är trovärdig och går att lita på. Nedanstående frågebatteri är inspirerat av Mediekompass tips kring källkritik. Mediekompass tips kring källkritik; 1 Lathund för källkritik. Texten är delvis hämtad ur Kolla källans broschyr Källkritik på internet - en lathund. Skolverket. Internet - en guldgruva eller soptipp? Det finns gott om information att hämta från internet men allt är inte guld som glimmar (Skolverket, 2011, s. 9) Att träna eleverna i att värdera och använda information är därmed en del av skolans uppdrag. Intressant är också att veta hur detta kopplas till ett ämnesinnehåll. I kursplanen för de samhällsorienterande ämnena (samhällskunskap, geografi, historia och religion) behandla

Filmen är hämtad från Lärportalen och finns i modulen Kritisk användning av nätet, del 3: https://larportalen.skolverket.se/#/modul/-digitalisering/Grundsko.. Läs mer om källkritik hos Skolverket. Att fejkade eller förvrängda nyheter sprids på sociala medier är de flesta av oss medvetna om. Här kan du och dina elever spela ett spel för att visa hur det kan gå till att styra nyhetsflödet på sociala medier Källkritik av bilder. Lektionen handlar om bildens betydelse i budskap. 1. Välj bild till rubrik. Vikingaskatt hittad på åker i Sollentuna. Titta på bilderna och välj den du tycker passar bäst till tidningsrubriken Vikingaskatt hittad på åker i Sollentuna https://larportalen.skolverket.se 1 (10) Digital kompetens - Grundskola, Gymnasieskola Modul: Kritisk användning av nätet Del 6: Källtillit i undervisningen Källtillit i skolans undervisning Olof Sundin och Jutta Haider, Lunds universitet Inledning De senaste årens stora fokus på källkritik i och utanför skolan är en konsekvens a Skolverket 2015 Uppgift Förklara varför historia om kommunismen har använts på olika sätt av (a) de ung-erska makthavarna som efter Berlinmurens fall lät bygga Memento Park och av (b) de som startade restaurangen Pravda Vodkabar. Tänk på att: • Diskutera vilka syften användarna kan ha haft med sin historieanvändning. Utgå från.

Bilder, bluffar & källkritik. Ett öppet och skärpt sinne behövs i när vi rör oss i bildflödet. Det är ingen quick-fix att leta upp och avslöja fejkade bilder men det kan vara belönande. Här kommer några användbara verktyg som kan hjälpa till att syna bildbluffarna på nätet Vi lever i ett IT-, media- och informationssamhälle. Det innebär att vi dagligen stöter på, sorterar och har tillgång till en stor mängd information. När vi surfar på nätet, läser i våra appar, ser på tv eller lyssnar på radion betraktas vi som aktiva deltagare i det oändliga informationsflödet. Genom detta informationsflöde kommer vi dagligen Källkritik - att börja med Källkritik - lite svårare Källkritik - fortsättning Väggaskolans bibliotek AI -källkritisk uppgift En palett av övningar i källkritik. På den här webbplatsen hittar du mina förslag på övningar som man kan använda i undervisningen för.

Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en informationskälla. eftersom man inte känner till hela historien. (webbplats hos Skolverket) Viralgranskaren (avdelning i nedlagda tidningen Metro Länkskafferiet är Sveriges nationella ämnesportal och är en del av det svenska Skoldatanätet, som drivs av Skolverket. Alla länkar som beskrivs i databasen är granskade och utvalda för att vara till hjälp i skolarbetet, främst för elever mellan 10 och 15 år Källkritik är en metod som har sin utgångspunkt i historieforsk - ningen och som innebär att du systematiskt granskar källor och bedömer deras trovärdighet. Den traditionella källkritiken är en utgångspunkt vid granskning av information på internet. Men i de

Naturvetenskap och källkritik September 2017 https://larportalen.skolverket.se 1 (4) Naturvetenskap - Gymnasieskola Modul: Naturvetenskapens karaktär och arbetssätt Del 7: Naturvetenskap och källkritik Naturvetenskap och källkritik Marcus Angelin, Vetenskapens Hus, Jakob Gyllenpalm och Per-Olof Wickman SO-rummet är en gratis digital lärresurs och Sveriges mest välsorterade länkbibliotek för skolans samhällsorienterade ämnen: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap. Webbplatsen ger dig snabb och enkel tillgång till flera tusen ämnestexter och pedagogiska filmer samt tusentals SO-länkar som kan användas i undervisningen och skolarbeten Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället. Vi ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter drift och administration av toppdomänen .nu Vad är en skriftlig källa? Är det mantalslängder, klotter eller en löpsedel? Och vad har Andrées luftfärd med källkritik att göra? Kjell Eriksson går till botten med de skriftliga källorna och åker längst ner i Riksarkivet för att gräva i uppseendeväckande dokument. På Skolverket får han även hjälp att definiera källkritik

Sparad från skolverket.se. Checklista för källkritik (reviderad 2018) Checklista för källkritik (reviderad 2018) - Skolverket. Sparad av Sofia. 4. Anton Utbildning Skola Grammatik Hårt politiskt vinklade nyheter och alternativa fakta har gjort att källkritiken hamnat i rampljuset. delvis helt nya övningar från Skolverket, Thomas poängterar ändå vikten av bildning i ämnen som samhällskunskap och historia för att till exempel förstå högerextrema rörelser på ett strukturellt plan För många är historia bara det som sker i ett klassrum, men runt omkring oss finns fullt av kopplingar till historien. Allt från gatunamn till reklam och film på TV Historia används i många olika sammanhang i många olika syften. När vi studerar hur och varför historia används kallas det för historiebruk

Historia - Skolverket

 1. I historia finns nu ett bedömningsstöd till kurserna 1a1 och 1b om historiskt källmaterial
 2. Källkritik av NE, SO-rummet och levande historia | Inlämningsuppgift Historia 1b. En inlämningsuppgift där eleven skriver källkritik av nationalencyklopedin (ne.se), SO-rummet (so-rummet.se) och levande historia (levandehistoria.se)
 3. Skolverkets moduler för kollegialt lärande. På Lärportalen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig ().Jag förstå

Källkritik för elever i årskurs 7-9 - Skolverket

Video: Källkritik för yngre elever - Skolverket

Historia 1a1 - Skolverket

Bedömningsstöd historia grundskolan - Skolverket

Vilken källa är korrekt? | Lärarnas tidning

Historisk källkritik Historia SO-rumme

I det här interaktiva klassrumsmaterialet får dina elever öva förmågorna källkritik och historiebruk. Förmågor som är viktiga för att kunna hantera information, åsikter och värderingar av olika slag som finns i en demokrati.Genom historiskt källmaterial får eleverna lära sig om fem händelser i Sveriges historia. Händelser som alla är kopplade till olika former av rasism. Källkritik 1397 skapades Kalmarunionen mellan Danmark, Modern historia. Den moderna historievetenskapen uppfanns vid universiteten i Tyskland under slutet av 1800-talet. Leopold von Ranke (1795-1886) var professor i Berlin och han menade att historiker bara skulle ägna sig åt det som gick att bevisa,. Skolverket genomför kunskapshöjande insatser i skolan om främlingsfientlighet och liknande former av intolerans.Uppdrag att vidta kunskapshöjande insatser i skolan om främlingsfientlighet och liknande former av intolerans.pdfDelredovisning 2017: Kunskapshöjande insatser i skolan om främlingsfientlighet och liknande former av intolerans.pdfRedovisning 2018 av uppdrag om at Därför är historien alltid ofullständig: vi kan inte veta allt som har hänt, bara det som lämnat spår. Det andra problemet är hur vi ska förstå vad de efterlämnade spåren, källorna, egentligen berättar om det förflutna. För att kunna förstå källor har historikerna utvecklat en metod som brukar kallas källkritik. Källo Kenneth Nyberg Obs! Detta avsnitt har ersatts av en nyare version som finns här. Den grundläggande förändring, med en mängd uttryck på olika områden och nivåer, som internets framväxt representerar handlar i grund och botten om en sak: tillgänglighet. Vi har, som nämnts tidigare, gått från en situation av brist till överflöd på information eller

Historia Källkritik Sök i denna guide Sök. Historia: Källkritik. En guide till resurser inom ämnesområdet Historia. Home; Tryckta böcker; Källkritik (Skolverket) Källkritik på internet (Internetstiftelsen i Sverige) Källkritik (Mediekompass) Sant eller falskt Källkritik är ett honnörsord men riktigt bra övningar är svåra att hitta. Skolverket försöker samla uppslag här. 0 Kommentarer Om mig. Henrik Svensson heter jag och arbetar som gymnasielärare (samhällskunskap och historia) sedan 2001. Arkiv. Mars 2017 Februari 2017 December 2013 November 2013 September 2013 Augusti 201 Källkritik i skolan - ett tips till alla lärare 2 mars 2010. Endast omkring fyra av tio lärare i grundskolan uppger att den egna skolan ger eleverna undervisning i informationssökning och källkritik på Internet, enligt undersökningen IT-användning och IT-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning från Skolverket. En femtedel av lärarna svarar nej på frågan, och kanske. Historia 1a2 - Källkritik 2 röster. 6307 visningar uppladdat: 2018-09-13. Gabriel van der Eerden. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete. Hej alla! Här kommer lite instuderingsfrågor i Historia 1a2. Hoppas att ni kan få användning av dessa..

Bedömning på lektionstid underlättar vid

Källvärdering och källkritik Historia SO-rumme

Källkritik och nya publiceringsformer Oktober 2016 https://larportalen.skolverket.se 1 (13) Digtalisering - grundskola, gymnasieskola Modul: Kritisk användning av nätet Del 4: Källkritik och nya publiceringsformer Källkritik och nya publiceringsformer Helena Francke, Högskolan i Borås och Olof Sundin, Lunds universitet Inlednin Källkritik och ansvarsfull kommunikation på nätet by Skolverket published on 2018-12-17T10:56:51Z Anette Holmqvist, undervisningsråd på Skolverket, och Mårten Schultz, professor i civilrätt, samtalar om den viktiga roll som fritidshemmet har att hjälpa barn att vara källkritiska Filmen tar oss med till Spånga gymnasium i Stockholm där lärare och skolbibliotekarie samarbetar för att ge alla elever källkritisk kompetens. Vi besöker en. Källkritik för yngre elever Posted on 20 februari, 2015 av helbj Skolverket har lagt ut en film på Youtube om hur man kan arbeta i skolan med elever för att göra dem källkritiska redan i tidig ålder Källkritik hjälper dig att avgöra vad som är trovärdigt. på Europarådets material Undervisa om kontroversiella frågor och det riktar sig till dig som är lärare i historia. Innehållet kommer från en workshop som Skolverket och Kodcentrum genomförde under SETT-mässorna i april och oktober 2018

På Forum för levande historia använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies Källkritik - ett ämne eller ett sätt att tänka? Ordet källkritik kan ge en felaktig bild av vad det handlar om. Kritisk granskning är bättre. För i det dagliga mötet med olika medier har vi stor användning av att vara uppmärksamma och diskutera sannolikhet, syfte, relevans och avsändare Källkritik — vem, vad, varför? Senast uppdaterad: 2019-11-12. Idag ställs stora krav på den enskilde mediekonsumenten att kunna finna, analysera och kritiskt värdera information. Flickr cc-licens: hockadilly . Att hitta relevant information har blivit en utmaning för dagens medieanvändare 12/2 2019. Den här bloggen om historiska källor uppdateras inte längre. Jag arbetar numera på Skolverket med de nationella proven i SO. Men använd materialet så mycket du vill och vem vet jag kanske fortsätter att lägga upp källor och uppgifter framöver. I och med lgr-11 ställs helt nya krav på undervisningen i historia. Källo Skolverket har tagit fram en checklista för källkritik och sociala medier. och guide till källkritik. Uppgifterna har tagits fram av Thomas Nygren, docent i historiedidaktik, och Lotta Vikström, professor i historia, i samarbete med forskare och lärare. Detta har skett inom ramen för forskningsprojektet EHISTO,.

”Jag har lärt mig att utgå från helheten

Skolverket har fått regeringens uppdrag att i samarbete med universitet och högskolor utarbeta och genomföra de nationella ämnesproven. Uppgiften att utarbeta nationella ämnesprovet i historia för årskurs 9 ligger hos Malmö universitet Centrala innehållet - Historia 1b. Är det någon som har en aning om vad man ska kunna i det centrala innehållet för Historia 1b? Jag förstår inte på begreppen som t.ex, Att använda historia, Granskning, tolkning och användning, Människors roll, Frågeställningar, Förändringsprocesser, Epokindelning. Kan någon förklara vad man behöver kunna inom dessa områden Skolverket har lagt ut en film på Youtube om hur man kan arbeta i skolan med elever för att göra dem källkritiska redan i tidig ålder. Exemplet är taget från Hjulsbroskolan i Linköping, där man har ett nära samarbete mellan skola SO-rummet är en gratis digital lärresurs och en länkportal med granskade SO-länkar för skolans samhällsorienterade ämnen: historia, geografi, religionskunskap och samhällskunskap Kursen Historia 2b - kultur ger dig kunskaper om: Flodkulturer. Antiken. Medeltiden. Renässansen. Barocken. Upplysningen. Romantik och realism. 1900-tal. Tiden efter år 1935. Sverige från forntid-nutid. Källkritik och analys

Bilder väljs bort. Bland alla de bilder en fotograf tar väljer en redaktör ut de bilder som passar bäst ihop med en text eller ett inslag. När det gäller rörliga bilder blir urvalet ofta ännu snävare, eftersom materialet klipps ihop för att passa in i tv-tablåerna Lajkande och delande är en stor del av vår vardag. Men hur ofta granskar du egentligen en bild eller artikel innan du delar? Vi följer med Viralgranskarna Åsa Larsson och Emelie Wallroth i deras jakt på falska identiteter, nättroll och fejkade bilder. Syftet är att visa elever i årskurs 7-9 hur de på ett lätt och bra sätt kan förhålla sig källkritiska på nätet

Enskilda uppgifter - Bedömningsportalen - Skolverket

Start studying Källkritik - Historia 1b. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Beskrivning av projektet. I detta moment jobba eleverna med historiemedvetenhet och källkritik. De skall välja ett yrke att fokusera på och undersöka hur det förändrats under historien samt hur framtiden ser ut för yrket 2018-mar-24 - Skolverket: Varför ska vi syssla med källkritik i skolan? Lyssna på vår expert på källkritik, Anette Holmqvist, som pratar om digital kompetens och om att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt KÄLLKRITIK. Vad är en källa? En källa är stället du hämtat din information från. En källa kan vara skriftlig (källa Skolverket) Läs mer om källkritik. Enskilda Gymnasiet Tegnérlunden 5 111 61 Stockholm 08-411 20 60 info@enskildagymnasiet.se.

En historisk person

Källkritik - vad är det

Publicerat i Historia, Källkritik | Lämna en kommentar. 3. Källkritik 1: Berättande källor. Posted on september 2, 2016 av andersess. Historiker arbetar med två typer av källmaterial, berättande källor och kvarlevor Historia ht-14 så 7. Uppg 1: Koll på historieämnet; Uppg 2: Källkritik i historia; Uppg 3: Människans äldsta historia; Uppg 4: Tidiga innovationer; Uppg 5: Män och kvinnor i historien; Uppg 6: Aten och Alexander den store; Uppg 7: Grupparbete om Romarriket; Lärobok: Historia 7; ht -13 religion så 9. Uppg 1: Efter döden; Uppg 2: Koll. Källkritik och ansvarsfull kommunikation på nätet by Skolverket published on 2018-12-17T10:56:51Z. Recommended tracks Bobe Version Sista by Skolverket published on 2020-05-27T18:27:25Z Ewa Mannelid berättar by Skolverket published on 2020-05-27T18:27:26Z װעלכער by Skolverket published on 2020-05-27T18:21:54Z װעלכע by Skolverket Inom källkritiken tittar man också på samtidighetskriteriet för att se hur nära källan befinner sig i tid till den förmedlade berättelsen. Vilka minnesluckor kan uppstå om du berättar om en händelse allt för långt efter det att händelsen ägt rum Sundin, Olof och Helena Francke Källkritik och nya publiceringsformer Stockholm: Skolverket. 2016. Vancouver Sundin O , Francke H. Källkritik och nya publiceringsformer

Källkritik - Wikipedi

Multimediamogulen Kjell Eriksson undersöker hur vi kan vara källkritiska i vår komplexa verklighet. Idag är vi allt mer våra egna publicister och redaktörer - vi delar artiklar, bilder och gör inlägg i sociala medier och konsumerar mer fakta än någonsin. Då är det viktigt att kunna förhålla sig kritiskt och inte tro på allt man läser, hör eller ser, samtidigt som det finns.

 • Lipas.
 • Winnie mandela quotes.
 • Comici hütte öffnungszeiten.
 • Hm barn rea.
 • Telia company huvudkontor råsunda.
 • Liten hylla.
 • Steuererklärung einkünfte brutto oder netto.
 • Frågeställning labbrapport.
 • Modern dans göteborg.
 • Drive voltage mosfet.
 • Naturlig logaritm ln.
 • Saftig vetelängd.
 • Fiske öresund landskrona.
 • Frågeställning vetenskaplig rapport.
 • Toskana essen gehen.
 • Angel station manfred mann.
 • Felicia bergström vikt.
 • Doro 1362 test.
 • Der freischütz.
 • Konst i tunnelbanan kungsträdgården.
 • Alice i underlandet 1.
 • Tamam synonym.
 • Hur är du som förälder test.
 • Begagnade vitvaror nacka.
 • Färgade linser utan styrka synsam.
 • Utegym i trä.
 • Kejsarn av portugallien sammanfattning.
 • Överprövning av tilldelningsbeslut.
 • En kvinna i berlin film.
 • Hårklämmor åhlens.
 • Bostadsrätt malta.
 • Löss nötkreatur.
 • Fagersjön station.
 • 1177 nipt.
 • Barngympa gävle.
 • Morse code sound.
 • Aplicatii dating 2017.
 • Hedniska gudar.
 • Spårvägens if.
 • In n out los angeles.
 • Fakta om svanen.