Home

Pedagogisk planering religion åk 3

Religion handlar om sådant vi tror men egentligen inte kan veta säkert. Det handlar också om traditioner och om hur människor tänker att vi ska vara mot varandra. Man får tro vad man vill Arbetsområdet handlar om vad religion är och vad människor tror på. Vi kommer att arbeta med de tre religionerna kristendom, judendom och islam

Lokal pedagogisk planering Judendom, kristendom och islam Tid 100 minuter / vecka under veckorna 41-43 Mål från LGR11 Del 2 och islam samt kunna redogöra för likheter och olikheter mellan dessa religioner. Kunna redogöra för hur religiösa uttryck och centrala tankegångar hänger ihop inom världsreligionerna Lokal pedagogisk planering Kristendom, islam och judendom (religion, svenska) Tid Beräknad tidsåtgång (min) och period för genomförande 540 min, v. 14-16, ca 180 min./v Mål från LGR11 Del 2 Övergripande mål och riktlinjer Eleven kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt En pedagogisk planering beskriver vad man jobbar med, varför man gör det samt hur det ska bedömas. Sök bland 538 752 fräscha pedagogiska planeringar i Skolbanken. Liten, mindre, minst. Atomer, molekyler, grundämnen och kemiska föreningar. Naturvetenskapligt. Pedagogisk planering religion ÅK 2 Gjord av Ella Artmark, Lii Ahlin Pedagogisk planering - Religion Lektion Mål och förmåga Genomgång Arbetssätt Material 1 Mål: introducera och skapa förståelse för begreppet religion. Starta lektionen med gemensam diskussion om vad religion är, vad man kan tro på och varför man tror

Pedagogisk planering i Skolbanken: Religion åk 3

 1. Religion handlar om sådant vi tror men egentligen inte kan veta säkert. Det kan vara gudar. Det kan vara något annat. Det handlar också om traditioner och om hur människor tänker att vi ska vara mot varandra. Man skulle kunna förklara religion som en känsla. Man får tro vad man vill
 2. a elever i åk 1
 3. dre planeringar och oftare. Det blir mycket svårare tycker jag om man gör en pedagogisk planering för t ex matematiken för en hel ter
 4. Grov planering i NO Detta är ett förslag på hur man kan dela upp det centrala innehållet i NO över de tre läsåren. De punkter i centralt innehåll som delas upp mellan olika årskurser har jag markerat vilken del av innehållet jag menar. Jag tycker mig ha märkt att 2:or och 3:or med fördel ka
 5. Pedagogisk planering religion - En pedagogisk planering över hur man kan utforma ett ämnesövergripande arbetsområde kring ämnet religion. Årskurs 2. Ladda ner: Pedagogisk planering - religion åk 2; Jag tror på - En inledningsuppgift där eleven själv ska skriva vad den tror på. Vid sidan om får eleven rita en bild till
 6. matris utifrån den pedagogiska planeringen som jag gjort tidigare kring arbetet,.

Pedagogisk planering i Skolbanken: Religion år 3

Föregående läsårs lokala planeringar hittar du på följande länkar: Läsår: 2019-2020 / 2018-2019 / 2017-2018 / 2016-2017 / 2015-2016 / Visa lokala planeringar genom att klicka/trycka på årskurserna i ämnesboxarna En pedagogisk planering. Syfte. Att synliggöra en planering för eleverna så att de förstår undervisningens innehåll, syfte och metoder. Jag som administrerar sajten heter Fredrik Sandström och är lärare i svenska åk 7-9 på Gäddgårdsskolan i Arboga Läsårsplanering för årskurs 3 I årskurs 3 jobbar vi med att lära oss grunderna i broderi och handsömnad. Eleverna får lära sig olika broderistygn som de använder till att brodera en duk eller ett bokmärke. I handsömnaden syr eleverna olika figurer efter önskemål. Vi kommer även att arbeta med att karda och tova ull

Planering: Världsreligionerna i åk 3 - Educreation by M

 1. Lokal pedagogisk planering. Religion. Världsreligionerna. Åk 6. Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är viktiga för många människor
 2. Kategoriarkiv: Åk 3 Åk 1, Åk 2, Åk 3, Matematik. Mina bästa sommarpresent-tips! 17 maj, 2019 malincarlsson 2 kommentarer. Det är ju roligt att ge något till eleverna på självaste skolavslutningen. Åk 3, Nyanlända, Pedagogisk planering, SKUA, SO. Vad är egentligen viktigast
 3. 2019-jan-23 - Pedagogisk planering i Skolbanken: Kroppen åk 1-
 4. Pedagogisk planering åk 2 2014-11-20 Ämne: so Arbetsområde: Religion Ansvarig pedagog: Kerstin Frick, Niina Rautsila Syfte: Det finns många olika religioner och nu kommer vi att titta närmare på några av dem. Vi kommer bland annat att lära oss olika symboler och högtider
 5. Smidigt webbstöd för pedagogisk planering enligt Skolverket Ni kan också göra pedagogisk planering och formativ bedömning tillsammans med arbetslaget och eleverna på webben i er skola. Du som pedagog lär dig snabbt hur du själv både kan skapa, ändra och publicera planeringar så att de även kan synas för arbetslaget, elever eller föräldrar

Oct 16, 2019 - REGION GOTLAND, SANDA SKOLA, PEDAGOGISK PLANERING LUFT NO & teknik åk 1-3 Cecilia Duckert Läsår 2014-15 Med kunskaper om naturen och människan får människor r Fritidshem åk 2. Pedagogiska planeringar; Dokument fritidshem; Fritidshem åk 3. Dokument fritidshem; Terminsplanering; Söka plats på fritidshemmet; Fritidsklubb; Bekanta sig med material och verktyg samt förberedande verksamhet för skolår 3. Vi samverkar tillsammans med skolan för elevernas bästa. Uppdaterad: 13 augusti 2018.

2014-nov-13 - Ett fruktfat av tips och idéer från skolans värld grundat i Pedagogiska Planeringar LPP - lokal pedagogisk planering för arbetsområdet. Planering historia åk 8 VT 2019 (1.2 MiB, 759 downloads) Självrättande tester. Klicka här! Grovplanering Studieteknik - puggtips. Plugguide religion (5) samhällskunskap (3) Spanien (4) undervisningspraktik (3) utvalt (4

Pedagogisk planering i religion i åk 4 Inledning: Under några veckor kommer vi arbeta med en av världsreligionerna, nämligen kristendom och då Gamla Testamentet. Vi börjar med att vi får besök av Teleborgskyrkans pedagog som kommer ha ett Bibeläventyr med oss som just handlar om GT Pedagogisk planering. VT 2013. SO. Arbetsområde: Ortodoxa/protestantiska kyrkan åk 8. Vecka: 2-5. Syfte: Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges. förutsättningar att utveckla sin förmåga att • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och. bruk inom dessa 1-aug-2019 - REGION GOTLAND, SANDA SKOLA, PEDAGOGISK PLANERING LUFT NO & teknik åk 1-3 Cecilia Duckert Läsår 2014-15 Med kunskaper om naturen och människan får människor r I kommentarmaterialet för åk 1-3 tas det inte upp mycket om tid, utan fokuset ligger på att jämföra sträcka, volym och area, för att sedan övergå till att arbeta med olika mått. Detta centrala innehåll handlar även om att veta vilken enhet som ska användas i olika sammanhang, samt att kunna omvandla de olika enheterna (Skolverket, 2011, s. 20)

Skolbanke

Pedagogisk planering. luft åk 1-3 1. REGION GOTLAND, SANDA SKOLA, PEDAGOGISK PLANERING LUFT NO & teknik åk 1-3 Cecilia Duckert Läsår 2014-15 Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling Hur kan en planering se ut? Under hösten har jag varit i kontakt med flera lärare som berättat att de är tvingade att skriva långa och krångliga planeringar i förutbestämda mallar. Lärarna får sällan svar för vem planeringarna skrivs och när de avkräver svar får de tillbaka mumlande och svepande formuleringar som det är det här systemet vi har nu och det måste ni använda Pedagogisk planering, åk 3 - 2D. 24 maj, 2017 24 maj, 2017 ~ jutby. Lektionsplanering årskurs 3. Syfte: Lektionen övar förmågorna resonemang, kommunikation och begrepp. Mål: Träna på att beskriva geometriska formers egenskaper med hjälp av begrepp som hörn, sida och kurva

Pedagogisk planering i Skolbanken: Religion åk

Nödvändiga bilagor till ZickZack Skrivrummet åk 4 (PDF-dokument, 151 kB) Nödvändig bilaga (nr 9) till ZickZack läsrummet åk 5.pdf. PEDAGOGISK PLANERING åk 4, 5 och 6. Här kan du ladda ner Pedagogiska planeringar för momenten Läsa och Skriva kostnadsfritt. Läsa Pedagogisk planering: Läsa åk 4, 5 och 6 (PDF-dokument, 6,3 MB) Skriv Sanoma Utbildning ger ut pedagogiska läromedel för elever i förskolan, förskoleklassen, åk 1-3 och åk 4-6. Läs mer om de olika läromedlen här Värme, pedagogisk planering åk 1-3 1. REGION GOTLAND, SANDA SKOLA, PEDAGOGISK PLANERING Värme Fysik åk 1-3 Cecilia Duckert Läsår 2014-15 Eleven arbetar med fenomenet VÄRME. Arbetar med att förstå vattnets olika former: fast, flytande och gas Lokal pedagogisk planering (lpp) I planeringen hittar du bl.a. kravnivåer och bedömning samt vilket stoff, centralt innehåll, som bearbetas under arbetsmomentet geografi åk 9. Vårens religion i åk 8 handlar om indiska och i huvudsak asiatiska religioner med hinduismen och buddhismen i fokus

Religion, vi når målet genom förmågorna Malins PPlug

Här kommer förslag på pedagogisk planering: PP Tabeller och diagram word-dokument. PP Tabeller och diagram PDF. Vi avslutar lektionen med att sammanfatta lektionsinnehållet och vad vi har lärt oss. Barnen får berätta om de förstått uppgiften genom att skriva siffrorna 1-3 på whiteboarden (3=jag har god förståelse) Här kan du läsa pedagogiska planeringar för samlad skoldag och fritidshem årskurs 2 Förslag på lokal pedagogisk planering Skriva åk 3. Upphovsman: Marika Nylund Ek. LPP Svenska skriva åk 3.pdf. Skrivschema. Det här skrivschemat kan du låta dina elever använda sig av inför skrivandet av egna berättelser. Upphovsperson: Marie Trapp. Skrivschema.pdf

Pedagogisk Inspiration Malmö pedagogisk.inspiration@malmo.se Pedagogisk Planering Forntiden åk 2-3 Arbetet har fokus på historieämnet och språkutvecklande arbete i svenska/SVA därför kommer de korta moment som berör geografi, musik och bild inte att finnas med i bedömningen. Syfte och långsiktiga mål: Histori 01.08.2019 - REGION GOTLAND, SANDA SKOLA, PEDAGOGISK PLANERING LUFT NO & teknik åk 1-3 Cecilia Duckert Läsår 2014-15 Med kunskaper om naturen och människan får människor r Kunskarav åk 3. Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån närmiljön. I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter. Eleven gör enkla observationer av årstider och namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskape

3. Lugn: Få barnen att förstå värdet av ett inre lugn och hur det i sin tur påverkar gruppens lugn. 4. Kreativitet ; förståelse och tillit till sin egen förmåga och sina kunskaper Konkretisering av målen Eleven skall kunna 1. Kunna ge och ta emot beröring i form av massage 1. Känna tillit till sin egen förmåga - alla kan 2 Religion Asatro, samisk religion och kristendomen i Sverige. Samhällskunskap Samhällskunskap åk 4 Värdegrundsarbete. Geografi Sveriges landskap. Histora Vikingatiden. Svenska Läsa och skriva . Engelska Engelska åk4. Matematik Taluppfattning addition och subtraktion pedagogisk planering - geometri pedagogisk planering - multiplikation. Inlägg om Pedagogiska planeringar skrivna av sofie I olsson. Delad av Jenny Hansson på facebook. Här kommer en bra sammanställning av vad man brukar arbeta med i åk 1 Pedagogisk Inspiration Malmö pedagogisk.inspiration@malmo.se Pedagogisk Planering Vad är luft åk 1-3 Syfte och långsiktiga mål: NO • []nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. • [] att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelse

Hur skriver man en användbar och elevnära pedagogisk

Vill du läsa mer om den pedagogiska planeringen, alignmentmallen och matrisen kring forntiden så kan ni läsa på förra inlägget kring forntiden. Inläggsnavigering Föregående inlägg Problemlösning Multiplikation/Area - I drömmarnas värld Nästa inlägg I drömmarnas värld kap 2 - stavning Hj, brevskrivand Jag har under flera år använt mig av pedagogiska planeringar bland annat i matematik med mina elever i åk 1-3. För att eleverna ska få öva på att självvärdera sig samt se progression i lärandet har jag som stöd haft matriser med till varje planering Etikettarkiv: pedagogisk planering åk 1 Malmö stads PP i matematik för åk 1. Publicerad den 21 augusti, 2016 av sofie I olsson. Svara. Delad av Jenny Hansson på facebook. Här kommer en bra sammanställning av vad man brukar arbeta med i åk 1 PEDAGOGISK PLANERING FÖR VASATIDEN PRESENTATION AV ARBETSOMRÅDET. I början av 1500-talet är många i Sverige trötta på att styras av en dansk unionskung. De vill ha ett eget rike och en egen kung! Vasatiden är en spännande del av Sveriges historia där många förändringar sker både för rik och för fattig Pedagogisk planering. Åk 7. Här kommer alla pedagogiska planeringar att ligga i pdf. Taluppfattning. 2019 @Askeback. Google Sites

Religion åk 7 vårterminen 2018 - bildningscentralen

Lokal pedagogisk planering Arbetsområde: Liv 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värde Människors okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla Religion åk 8 - hinduism, buddhism och nyandlighet VT 2019 Vårens religion i åk 8 handlar om indiska och i huvudsak asiatiska religioner med hinduismen och buddhismen i fokus. Därefter ska vi diskutera och arbeta med nyandliga rörelser, som t.ex. Hare Krishna och Scientologikyrkan, i Sverige och världen Pedagogisk planering världsreligionerna åk 4 Pedagogisk planering för ämnet: Religion åk 4 Tidsperiod: vecka 46 - 3 Syfte & övergripande mål: Utveckla kunskap om kristendom, judendom och islam. Hur människor lever med och uttrycker sin religion och vilken roll den spelar i samhället 3 Programmering. 3.1 Programmering i samhället; 3.2 Programmerings begrepp; 3.3 Vad är en micro:bit; 3.4 Hur programmerar jag micro:bit? 3.5 Ladda ner kod till micro:bit; 4.0 -Arbetsuppgift Micro:bit; Lokal pedagogisk planering åk8; Terminsplanering åk8; åk9 Genomgång. 1,00 Styra och reglera. 1.1 - Styra - Reglera. Frågor: Styra och. Startsida / Matte online / Matte online åk 8 / Arbrå skola / SO år 9. SO år 9 Uppgifter Här nedan följer arbetsmaterial till niornas kurser. Planeringar: Pedagogisk planering religion . Terminsplanering SO. Pedagogisk planering Det nya landet USA Pedagogisk planering Arbetsmarknade

NO-planering år 1-3 LärarLind

 1. Vecka 3. Vecka 34. vecka 35. Vecka 36. Vecka 37. Vecka 38. Vecka 39. Vecka 4. Vecka 40. Vecka 41. Vecka 42. Vecka 43. Vecka 45. Vecka 46. Vecka 47. Vecka 48. Vecka 49. Vecka 5. Vecka 50. Vecka 6. Så här arbetar vi med bokstäverna. Våra lokala pedagogiska planeringar. LPP ENGELSKA. LPP IDROTT. LPP Matematik. LPP NO KROPP OCH HÄLSA. LPP NO.
 2. Pedagogisk planering - geometri åk 5 ht-15. Pedagogisk planering - stora tal och tals användning åk 5. Repetition - vinklar & sammansatta figurer. Sportlovs läxa Klockan inlämnas senaste 9/3. Temperaturer & diagram åk 5. Träna multiplikation och division. Veckans mål i matematiken v19
 3. Faktatexter, Genrepedagogik, Pedagogisk planering, SO, The big five Återberättande text efter studiebesök, religioner 30 april, 2015 malincarlsson 1 kommenta

Nedladdningsbart material: Religion - Grundlärarstudente

 1. I den här filmen följer vi Ida som vill veta mer om Sveriges större religioner: kristendom, islam och judendom. Till sin hjälp har hon tre av sina tre kompisar som berättar om sin tro och presenterar sin religions byggnader, heliga skrifter och symboler
 2. Pedagogisk planering religion åk. 3. Share. Start at page: Link: Copy. Like 0. Read later. Add this to your Read Later list? Sign in. Add this to your Read Later list? Remove this from your Read Later list? Cancel Add Remove. Anna Quist Published on November 8, 2015. Så här arbetar vi med religion i årskurs 2
 3. Björklinge skola Gånglåtsvägen 1 743 64 Björklinge Tel: 018-727 79 05 Fax: 018- 727 79 50 www.bjoklingeskola.uppsala.se Lokal pedagogisk planering
 4. Pedagogisk planering - JULEN Syfte Läroplanen säger att eleven ska kunna använda olika historiska tolkningar av julen, samt utveckla kunskap om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället. Eleven ska även ha förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället
 5. Apr 3, 2020 - REGION GOTLAND, SANDA SKOLA, PEDAGOGISK PLANERING LUFT NO & teknik åk 1-3 Cecilia Duckert Läsår 2014-15 Med kunskaper om naturen och människan får människor r
 6. 2017-sep-06 - Välkommen till Skolbanken av Unikum. Här delar pedagoger från hela landet på inspiration i form av tusentals pedagogiska planeringar, matriser och samtalsmallar
 7. Lokal pedagogisk planering för maskinsömnad Årskurs 3 Mål Undervisningen syftar till att eleven skall - lära sig att använda handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt, - prova på att tolka enkla arbetsbeskrivningar

Publicerad i Bedömning, PP historia åk 5 ÅK 5 Pedagogisk Planering Vasatiden v.2 - 13. Publicerad den 9 januari, 2018 av flippadefrida. Inledning/syfte Föregående inlägg PP religion v.41 - 50. Nästa inlägg åk 6 Stormaktstiden v.2 - 13. Kommentera Avbryt svar 2019-aug-01 - REGION GOTLAND, SANDA SKOLA, PEDAGOGISK PLANERING LUFT NO & teknik åk 1-3 Cecilia Duckert Läsår 2014-15 Med kunskaper om naturen och människan får människor r Åk 6. pedagogisk planering religion. pedagogisk planering Europa. pedagogisk planering religion. pedagogisk planering Vasatiden. samhällskunskap, val 2018. Åk 5. pedagogisk planering Vasatiden del 1. pedagogisk planering religion. mål i samhällskunskap. pedagogisk planering engelska. pedagogisk planering i svenska. pedagogisk planering del. Pedagogisk planering. Läraren planerar undervisningen i respektive ämne utifrån Lgr11, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Varje ämne i läroplanen, Lgr11, Läroplan för grundskolan, Vilket innehåll ska behandlas i åk 1-3,. LOKAL PEDAGOGISK PLANERING ÅK 1-5: HÄLSA OCH LIVSSTIL Mål ur kursplan i idrott och hälsa: Syfte: - Praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil. - Förebygga risker vid fysisk aktivitet. Centralt innehåll åk 1-3 och åk 4-6

PEDAGOGISK PLANERING . LPP Samling på fritidshem tema normer och värdegrund 3.Elevens konkreta mål är: Att kunna förstå fritids regler och kunna följa dem. Att kunna lära sig att räcka upp handen och vänta på sin tur tills andra har pratat färdigt. Kopier Lektion / pedagogisk planering - Duration: 2:12. eva karlsson 44 views. 2:12. Relaxing Tea Jazz - Elegant Intrumental JAZZ Music For Work,Study,Reading Relax Music 654 watching

En storyline till rymden åk 1-3. Du laddar ned en ZIP-fil som innehåller 9 st lektionsplaneringar med tillhörande arbetsmaterial, en lärarhandledning, en pedagogisk planering, en storylineplanering, framsida till elevernas arbete, självvärdering till eleverna och ett dokument med koppling till Lgr11 Aug 1, 2019 - REGION GOTLAND, SANDA SKOLA, PEDAGOGISK PLANERING LUFT NO & teknik åk 1-3 Cecilia Duckert Läsår 2014-15 Med kunskaper om naturen och människan får människor r Pedagogisk planering rymden åk 6.pdf. Pedagogisk planering rymden åk 6.pdf. Sign In. Page 1 of 3. Pedagogisk Planering Religionskunskap v.14-23 Publicerad den 6 april, 2016 24 maj, 2016 av flippadefrida Att tro, att hoppas och att ha en önskan om något större än oss själva har varit en del av mänskligheten sedan urminnes tider

Pedagogisk planering Malins PPlug

Lokal pedagogisk planering Mikael Sundström Granbergsskolan Undervisningens syfte: Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen Mål till eleven: Vad du ska lära dig: kunna använda begreppet sannolikhet i enkla slumpsituationer Lokal pedagogisk planering Alirskolan Undervisningens syfte: Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Mål till eleven: Vad du ska lära dig: göra förenklingar ex. Förenkla uttrycket: x x 2 Lokal pedagogisk planering för skapande verksamhet För personalen på fritidshemmet. Beskrivning av elevgrupp En fritidsgrupp på ca 30 elever i lågstadieålder. Deras erfarenheter av skapande verksamhet ser lite olika ut, men alla har testat på skapande i någon form Etikettarkiv: Planering åk 1-3 Undervisning med hjälp av läromedel som ett verktyg! Postat juni 27, 2016 av Ulrika Broman. Svara. Sista tiden har sociala medier översvämmats av frågor om tips på läromedel och vi tipsar hej vilt - så även jag Rik matematik: Lektion 1. PEDAGOGISK PLANERING: TAL OCH RÄKNESTRATEGIER KAPITEL 3 - ÅK 1 Ladda ner din planering för kapitel 3 HÄR! (Word) LEKTIONSUNDERLAG. Kap 103 Lektion01: Kvadrat (Pdf) Kap 103 Lektion01: Halvor som delar av hel (Ppt

Video: Lokala planeringar Lemshag

En pedagogisk planering - Lektionsbanken

 1. Pedagogisk planering NO och Teknik i grundsärskolan Åk 1-6, 7-9 Arbetsområde: NTA- kretsar kring el. Annika Lundin, Centralskolans grundsärskola i Tierps kommun Arb tsområ : NTA - krtsår kring l Arbetsområdets syfte och förmågor att utveckl
 2. Pedagogisk planering Musik åk 2-3 Pedagogisk planering Musik åk 2-3 Datum: VT 2014 Introduktion av innehåll Inom ämnet musik kommer vi sjunga och göra rörelser. Vi kommer att träna på att sjunga tillsammans och göra rörelser till sångerna. Det kommer att vara blandade låtar och sånger
 3. Pedagogisk planering Matematik Övertorneå kommun Pedagogisk planering LGR-11 Övertorneå och Svanstein Centralskola Ämne: Matematik Årskurs 3 Inledning I vår undervisning i ämnet matematik arbetar vi med att ge barnen goda matematiska kunskaper, användbara i vardagen och inom olika ämnesområden
 4. Pedagogisk planering 2016-2017. Tema Ljud: Med detta tema vill vi göra barnen medvetna om att de själva kan påverka ljuden i sin egen omgivning och miljö
 5. Pedagogisk Inspiration Malmö pedagogisk.inspiration@malmo.se Pedagogisk Planering Vilken farkost är snabbast i vatten? åk 1-3 Syfte och långsiktiga mål: NO • Använda kunskaper i fysik för att [] kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi [] • Genomföra systematiska undersökningar i fysik SV
 6. Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation (Lgr 11). Kunskarav. Eleven skall ha. Lokal pedagogisk planering.

Vi i förskoleklassen har nu börjat att träna på att programmera. Vi arbetar då bl.a. med att utveckla elevernas kreativa och logiska förmåga. Att koda handlar mycket om problemlösning och att skaffa sig fungerande strategier för detta, vilket stämmer väl överens med några av de mål som finns i ämnet matematik. Ett annat ämne v LOKAL PEDAGOGISK PLANERING ÅK 1-5: SIMNING, SÄKERHET OCH NÖDSITUATIONER Mål ur kursplan i idrott och hälsa: Syfte: - Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang. - .Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten Centralt innehåll åk 1-3 och åk 4-6 Lokal Pedagogisk Planering Åk 2 Arbetsområde: Näringskedjor Ämnen som ingår: No Tidsperiod: v 37 Ur Övergripande mål Lgr 11: Skolans mål är att varje elev -visar respekt för och omsorg om såväl närmiljö som miljö i vidare perspektiv Ur Syfte Lgr 11: Eleven ska ges förutsättningar att utveckla förmågan att Åk 6. Uppgift, Tekniktävlingen slöjd, teknik v38-50 2015 Pedagogisk planering, PP Tekniktävlingen v38-50 ht15 Uppgift - Spelkonsoll v11-21 vt15 Pedagogisk planering, PP Spelkonsoll v11-21 vt15 Uppgift, Kommunikation melodifestivalen v3-10 vt15 Pedagogisk planering, PP Spelkonsoll v3-10 vt15 Åk 7. Uppgift, Tekniktävling v38 v49 ht15 Pedagogisk planering, PP Tekniktävling åk 7 v38 50 ht1 GSO 3, Ärla skola 131204 Eskilstuna - den stolta Fristaden Pedagogisk planering åk5 Uppgift: Skrin Syfte Eleven ska formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker

Pedagogisk planering i Skolbanken: Kristendomen och övirgaPedagogisk planering religion

Årskurs 3 - Textilslöj

Vi arbetar för tillfället med nyhetsartiklar i åk 7 och åk 8. terrorism och vilka tankevurpor vi kan drabbas av när vi känner oss hotade och rädda samt elevernas syn på religion. Här kommer checklista och pedagogisk planering Vecka 33-50 Pedagogisk planering Koll på Sverige PP Koll på Sverige åk 4 v33-50 Begreppslista till Koll på Sverige Koll på Sverige begreppslista Bilder till begreppslistan Koll på Sverige Länkar till bra filmer på Av media Grupparbete Koll på Sverige v49-50 Kol Terminsplanering åk 2-3 ht 2020 Domarringen (DOCX, 100 KB) Terminsplanering åk 4-5 ht 2020 Domarringen (DOCX, 96 KB) Pedagogiska planeringar. Pedagogisk planering år 1-5 dans och rörelse till musik (PDF, 302 KB) Pedagogisk planering åk 1-5 friluftsliv och utevistelse (PDF, 207 KB) Pedagogisk planering åk 1-5 hälsa och livsstil (PDF, 305 KB Lokal pedagogisk planering • Ska utföras av lärare, • All planering och undervisning ska utgå från Lgr 11 och kursplanerna. (åk 3 och åk 6) • på klasskonferenser • på resultatdialog 2017-09-15 Sid 7. Uppföljning Analys och bedömning görs av Eleven Under våren jobbar vi med historia, religion, fysik och teknik. Hösten v33-41 Hållbar utveckling ( geografi och biologi) Pedagogisk planering i Hållbar utveckling: PP hållbarutveckling v 34-41 åk 4-6 v 33-50 (fredagar) geografi - Sverige pedagogisk planering: PP Koll på Sverige åk 4 v33-5

Årskurs 6: Planering religion vecka 2-

Lokal pedagogisk planering 1. LPP Lokal pedagogisk planering 2. Ur Allmänna råd och kommentarer Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen Elevens lärare bör -beskriva hur de nationella målen har konkretiserats i undervisningen, -informera elev och vårdnadshavare om vilka kunskaper och kunskavaliteter som ska bedömas. De nationella kursplanerna ska. Planering av undervisningsämnet engelska En intervjustudie med sex lärare för skolår 4-6 2. Informationsbrev 6. Lokal pedagogisk planering 3. Huvudfrågor 7. Bedömningsmatriser 4. Ämnesplan i Engelska . 1 INLEDNING i åk 5 och 9, en liknande studie gjordes igen år 2003 (Myndigheterna för skolutveckling Pedagogisk Inspiration Malmö pedagogisk.inspiration@malmo.se Pedagogisk Planering Mål 14 - Plast i havets ekosystem Åk 7 - 9 Syfte och långsiktiga mål: Biologi • Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör [] ekologisk hållbarhe

Pedagogisk planering – förslag till mallPedagogisk planering i bild och form - Kristianstad

Åk 3 Malins PPlug

Under hösten kommer vi att jobba med ämnena biologi, geografi, kemi och samhällskunskap. Under våren jobbar vi med historia, religion, fysik och teknik. Hösten v33-41 Hållbar utveckling ( geografi och biologi) Pedagogisk planering i Hållbar utveckling: PP hållbarutveckling v 34-41 åk 4-6 v 42- 51 kemi och samhällskunska Pedagogisk planering Väder och klimat åk 7 Centralt innehåll och kunskarav Moment Genomgångar Väder och klimat Jordens klimatzoner Egna uppgifter Instuderingsfrågor: Jordens klimatzoner Filmer Väder 45 min eller Film: Väder och klimat 30 min Luft 15 min När klimatet ändras 9 min.. Under hösten kommer vi att jobba med ämnena biologi, geografi, kemi och samhällskunskap. Under våren jobbar vi med historia, religion, fysik och teknik. Hösten v33-41 Hållbar utveckling ( geografi och biologi) Pedagogisk planering i Hållbar utveckling: PP hållbarutveckling v 34-41 åk 4-6 v 33-50 (fredagar) geografi - Sverige pedagogisk planering: PP Koll på Sverige åk 4 v33-5

 • Sas uppgradera på flygplatsen pris.
 • Brussels airport to city center metro.
 • Magic eye tube.
 • För låga blodfetter.
 • Psykomotorisk oro.
 • Osnabrücker hütte hannoverhaus.
 • Ägarlägenheter till salu.
 • Super mario bros 4.
 • Påverkar dagen efter piller mensen.
 • Vimla chatt.
 • Johann strauß.
 • Underhållsbidrag vid skilsmässa.
 • Uber förare.
 • Personnummer norge.
 • Anaconda 3.
 • Begagnad rolex submariner.
 • Brf backa bällskär.
 • Överföring motöverföring forskning.
 • Art clinic stockholm.
 • Resa polen hotellpaket.
 • Kvalster västerås.
 • Julia lang.
 • Südkurier bilder tengen.
 • Hjärngympa synonym.
 • Lediga jobb nyland.
 • Friktionstal.
 • Market scandic.
 • Sarkasm betyder.
 • Whitagram.
 • Htc vive controls.
 • Working visa new zealand.
 • Datorn ställer om tid och datum.
 • Julianne hough haircut.
 • Bekämpningsrekommendationer 2017.
 • Kalle anka och hans vänner önskar god jul 2017.
 • Tågolycka upplands väsby 2018.
 • Citat om lärare.
 • Jens hulten son.
 • Lantenhammer gin.
 • Identitetsförfalskning.
 • Nina inhammar 2017.