Home

Transportstyrelsen besiktning 2022

Det är besiktningsföretagen, inte Transportstyrelsen, som brukar skicka ut erbjudande om tid för kontrollbesiktning, men det finns inte något krav på att de måste göra det. Du är alltid själv ansvarig för att ditt fordon är besiktat i rätt tid, så om du inte får något erbjudande måste du själv kontakta ett besiktningsföretag för att boka tid för besiktning Statistiken för besiktningsmarknaden bygger på inrapporterade besiktningar till Transportstyrelsen. Marknadsandelar per besiktningsföretag. Vi publicerar statistik varje månad. Kontrollbesiktning 2018. Kontrollbesiktning december 2018. Kontrollbesiktning september 2018. Kontrollbesiktning juni 2018 TSFS 2018:27 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat och tillsyn inom sjöfartsområdet. Syftet med dessa föreskrifter är att fastställa vilken tillsyn, dvs. vilka besiktningar, kontroller och inspektioner fartyg och rederier ska genomgå för att få certifikat och andra intyg för att få bedriva verksamhet, inklusive fartyg som omfattas av den internationella.

Du kan se information om senaste besiktningen och inställelseperiod om du söker på ditt registreringsnummer på Transportstyrelsens hemsida. Besiktningsregler från och med 2018 Nya personbilar ska besiktas första gången senast 3 år efter den månad då fordonet togs i trafik första gången För att anpassa det svenska systemet till gällande EU-lagstiftning har besiktningsreglerna ändrats. Från 20 maj 2018 gäller nya besiktningsregler som bland annat innebär att de slutsifferstyrda besiktningsperioderna ersätts av rörliga perioder, och att A-traktorer blir besiktningspliktiga Den 20 maj 2018 fick vi nya besiktningsregler i Sverige. Förändringen innebär att de fasta besiktningsperioderna, som baseras på slutsiffran i registreringsnumret har ersatts av rörliga besiktningsperioder. Klicka på Boka besiktning av personbil nedan och fyll i ditt registreringsnummer Normalt får du utskick från ett eller flera besiktningsföretag när det är dags för besiktning. Du är dock själv ansvarig för att se till att besikta fordonet i tid. Den 20 maj 2018 infördes nya besiktningsregler. Det gamla systemet med sista siffran i registreringsnumret togs bort. När en bil ska besiktas enligt de nya reglerna 20.

Besiktning - Transportstyrelsen

I kraft 2018-05-01 Upphävd 2019-12-21 genom TSFS 2019:124. TSFS 2018:29 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009 Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2004:30). För att de inte ska få körförbud måste de ha gjort sin första besiktning senast den 19 maj 2018 eller ha en godkänd kontrollbesiktning inom 24 månader. De omfattas därför också av övergångsreglerna. Mer information om de nya reglerna finner du på www.transportstyrelsen.se

Fler bilar klarar besiktning med nya regler | Aftonbladet

Nya besiktningsregler 20 maj 2018. På Besikta Bilprovning besiktar vi de flesta typer av fordon - från bilbesiktning till besiktning av motorcykel, husvagn och tung lastbil. Utgångspunkten i vårt arbete är att ge dig en säkrare besiktning Transportstyrelsens nya besiktningsregler för gasfordon gäller från och med den 20 maj 2018 och innebär att både tankar och ledningar måste täthetskontrolleras och okulärbesiktigas. Det kommer inte bli krångligare att köra på gas - men det finns några saker som du som fordonsägare behöver ha koll på

Rapportering till Transportstyrelsen fordon som från och med 20 maj 2018 registrerats eller tagits i bruk, senast efter 6 månader, förse en av Transportstyrelsen utsedd kontaktpunkt med besiktning enligt 6 kap. 14 § fordonsförordningen (2009:211) Transportstyrelsen gick för en månad sedan ut och varnade för att cirka 600.000 fordon ligger i farozonen för körförbud. När de nya reglerna börjar gälla innebär det att många fordon får ett nytt och tidigare datum för nästa besiktning. men detta gäller först från 20 maj 2018 Transportstyrelsens nya besiktningsregler för gasfordon började gälla 20 maj 2018. Numera täthetskontrolleras och okulärbesiktigas både tankar och ledningar vid varje besiktning. Energigas Sverige är positiva till de nya bestämmelserna som kommer att få stor påverkan på hur vi besiktar gasbilar i Sverige och öka fordonens säkerhet ytterligare Den 20 maj 2018 börjar nya besiktningsregler att gälla. gången, andra gången inom 24 månader från första besiktningen, därefter inom 14 månader från föregående besiktning) För Motorredskap klass 1: 48-24-24 månader Nya besiktningsregler samt på Transportstyrelsens hemsida. 2018-01-23

Transportstyrelsens nya regler för besiktning att fordonet har gått igenom en godkänd kontrollbesiktning under de senaste 24 månaderna före den 20 maj 2018. Källa: Transportstyrelsen Detta gäller endast t.om. 2018-05-19 därefter måste du söka ovan eller via transportstyrelsens hemsida. Vilken besiktningsperiod man har framgår av din bils registreringsnummer och dess slutsiffra. Besiktningsperioden börjar enligt nedan innan 2018-05-20. Slutsiffra 1 är januari Transportstyrelsen och EU. Några detaljfrågor kvar att utreda - Några detaljer är inte klara utan kommer att arbetas fram. Bland annat börjar reglerna gälla ett specifikt datum, den 20 maj 2018, samtidigt som reglerna pekar på årsmodell som fastställs utifrån ett kalenderår Första besiktningen för A-traktor, EPA-traktor, motorcykel, husvagn och lätt släp sker senast fyra år efter den månad som fordonet togs i bruk. Datumet när det togs i bruk hittar du på registreringsbeviset. Därefter ska fordonet besiktas vartannat år, senast två år efter den senaste fullständiga kontrollbesiktningen Den 20 maj 2018 införs nya besiktningsregler. Då riskerar 600 000 bilar att få körförbud på grund av ett nytt besiktningsdatum

Statistik - Transportstyrelsen

Transportstyrelsen föreskriver1 med stöd av 20 kap. 1 § förordningen (2001 TSFS 2018:[XX] Utkom från trycket den [DATUM ÅR] VÄGTRAFIK . 2 trafiksäkerhetssynpunkt eller utfallet av besiktningen . 3 besiktning alla besiktningsformer (fullständig kontrollbesiktning Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, Tabell - 50 vanligaste anmärkningarna vid besiktning av personbilar 2018 Dokument • 2019-04-04 09:57 CEST. Besiktning av skrov, maskin och el. Besiktning av skrov, maskineri och elektriska installationer genomförs av klassificeringssällskapen eller Transportstyrelsen. Vid godkänd besiktning utfärdar ett klassificeringssällskap ett klasscertifikat. Transportstyrelsens motsvarande aktivitet går under benämningen SE-besiktning

Den 20 maj 2018 börjar de nya besiktningsreglerna att gälla och nu meddelar Transportstyrelsen vad som kommer att gälla. Det som kommer att ske är bland annat att man slopar de fasta besiktningsperioderna som baseras på sista siffran i registreringsnumret. Man inför även krav på besiktning för A-traktor och traktor B. När det kommer till veteranfordon kommer motorcykel äldre än 40. Den 20 maj 2018 började nya regler gälla för bilbesiktning. Om du inte följer reglerna kan du få körförbud. Men oroa dig inte, här är allt du behöver ha koll på inför din bilbesiktning

2018 - Transportstyrelsen

Nya besiktningsregler 2018 Vi Bilägar

Regeringen går på Transportstyrelsens förslag. Efter den 20 maj 2018 befrias bilar äldre än 50 år från besiktning Besiktning slutsiffra. OBS! Nya regler från 20:maj 2018 När skall min bil besiktas? Besiktning - Slutsiffra Klicka här för att komma till vår uträknare. Innan 20:e maj 2018 gällde nedan uträkning Efter kontrollen får du ett protokoll med resultatet och det rapporteras inte till Transportstyrelsen. Veteranbilskontrollen kostar 349 kronor. Boka tid här. Bilprovningens delkontroller. Även om ditt fordon är besiktningsbefriat kanske du vill få det undersökt. Vi har flera olika kontroller av hela eller delar av fordonet Få inbjudan till besiktning i ett mejl. Vill du ha nästa besiktningsinbjudan på mejlen? Registrera dig för Mina sidor företag eller Mina sidor Privat. Enkelt och smidigt - och bra för miljön Nästa år införs besiktningskrav på alla A-traktorer - en stor förändring för många unga förare. Under tisdagskvällen svarade Transportstyrelsens expert Hans Cassepierre på era frågor

Transportstyrelsen vet inte reglerna för besiktning | Vi

Nya besiktningsregler 2018 Besikta Bilprovnin

Besiktningsperiod - när ska bilen besiktas? Besikta

 1. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd fordon som från och med 20 maj 2018 registrerats eller tagits i bruk, senast Vid besiktning av moped och terrängskoter ska kontrollprogrammet för motorcykel i bilaga 2 följas i tillämpliga delar
 2. Transportstyrelsen uppmanar nu fordonsägare på att datumet för nästa besiktning som står på det senaste de senaste 24 månaderna före den 20 maj 2018. Källa: Transportstyrelsen
 3. Sverige ska EU-anpassa sina besiktningsregler av fordon och de nya reglerna trädde i kraft lördagen 20 maj. Men i praktiken kommer de nya reglerna inte att tillämpas förrän om ett år, 20 maj 2018. Med anledning av detta gick Transportstyrelsen ut med ett pressmeddelande där man berättar om de nya reglerna. Det som fortfarande är ett frågetecken är vilka regler som ska gälla i.

Besiktning: när bilen ska besiktas + regle

Besiktning: det här gäller när du ska besikta bilen. Många svenska bilägare skjuter upp bilbesiktningen till sista stund. Ofta handlar det om osäkerhet. För vad är det som gäller egentligen när man ska besikta bilen? Det ska vi reda ut. Nya regler för besiktning. Från och med 20 maj 2018 gäller nya regler för besiktning Under 2018 har konkurrensen ökat genom att antalet besiktningsstationer blivit fler. Tillgängligheten har också blivit bättre, säger Peter Holmlund, utredare på Transportstyrelsen. Kort om besiktningsmarknaden 2018: Blandad prisutveckling. Några besiktningar har blivit dyrare och andra billigare jämfört med konsumentprisindex, KPI Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger. Snart dags för nya besiktningsregler att tas i bruk Den 20 maj i år tas de nya reglerna i bruk och börjar tillämpas och du som äger ett fordon har sedan den 1 januari år 2018 haft en övergångsperiod där du har kunnat besikta sitt fordon efter de gamla reglerna fram till 19 maj I maj 2018 började nya besiktningsregler att gälla. Andra besiktningen måste ske senast 24 månader efter den månad då den första besiktningen utfördes. Enligt en ny rapport från Transportstyrelsen låg snittpriset för en besiktning av personbil i december 2017 på 460 kronor och samma månad 2016 låg det på 446 kronor

Transportstyrelsen inför nya regler gällande besiktning av bilar. Trots att besiktningsbranschen samt miljöorganisationer flera gånger pekat på problem och försämringar, kommer Transportstyrelsens förslag att gälla från den 20 maj den månad då den första besiktningen utfördes; Därefter senast 14 månader efter den månad då bilens föregående besiktning utfördes; Detta innebär att besiktningsperioden fr.o.m. den 20 maj 2018 inte längre baseras på den sista siffran i registreringsnumret, utan på månaden för den senast genomförda kontrollbesiktningen Av någon anledning godkänns 9 av 10 bussar i Göteborgsområdet. Motsvarande siffra för resten av landet är 6 av 10. Om det beror på bättre bussar i väst, eller sämre besiktningar, återstår att se. Transportstyrelsen kommer granska denna fråga närmare. Besiktningsstationerna är spridda över hela landet, även i glesbygd

 1. Transportstyrelsen ska också ge in ansökningar om validering av teknisk standard och antagande av teknisk föreskrift enligt artikel 5 och 6 i bihang F till fördraget. Förordning (2015:347). 5 (2018:133). 21 Uppgifter från besiktning,.
 2. 2018. SJÖFS 2004:30 Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om livräddningsutrustning och livräddningsanordningar för fartyg som inte omfattas av 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss. Om Transportstyrelsen Om webbplatsen Kontakta oss
 3. Var därför uppmärksam på att datumet för nästa besiktning som står på det senaste besiktningsprotokollet kan vara felaktigt, eftersom det datumet baseras på de gamla reglerna som fanns före 20 maj 2018. Kontrollera enklast när du behöver besiktiga din bil genom att ange ditt registreringsnummer hos transportstyrelsen här
 4. Gör om bilbesiktningen nu Transportstyrelsen! De nya Coronaviruset: Detta gäller vid besiktningen. Fordonsbesiktning finns för att säkerställa att bilarna som trafikerar Sveriges vägar är säkra och håller sig till gällande miljökrav. Detta. 24 mars, 2020

Transportstyrelsen föreslår också för regeringen att kravet på besiktning av släpvagnar som väger under 750 kilo slopas. Anledningen är att de här släpvagnarna är normalt inte försedda med bromssystem. De detaljer som behöver kontrolleras kan fordonsägarna och ingår i ägarens normala ansvar, anser Transportstyrelsen Transportstyrelsen skickar inte ut påminnelser och lita inte på att det besiktningsföretag du anlitar skickar ut en påminnelse. Fordonets nya inställelsedatum beror på när du besiktigade ditt fordon förra gången. Exempel: Ett fordon som togs i bruk första gången i maj 2015 ska besiktigas senast den 31 maj 2018 Den 20 maj 2018 gäller nya regler för gasdrivna bilar. KUNDTJÄNST OCH BOKNING 0771-441 441. Två alternativ vid besiktning av gasfordon: 1.Frilagda tankar Där finner du även mer information hos Transportstyrelsen eller hos Swetic Den som söker information om vad som gäller på Transportstyrelsens hemsida blir inte mycket klokare. Detta gäller för bilar från 20 maj 2018: Istället ska besiktning ske senast 14 månader efter den förra besiktningen. • Det är årsmodellen som räknas, inte registreringsår. Taggar: Reportage. Kommentarer #1 Den 20 maj nästa år införs krav på besiktning för A-traktorer. Då kommer du att vara tvungen att besikta din A-traktor varannat år. Transportstyrelsen räknar med att det i dag finns.

Förenklade utsläprav vid besiktning? - Svenska Saabklubben

Nästa besiktning ska ske senast två år därefter. Ett lätt släp har en totalvikt på högst 750 kg. Totalvikten kan dock vara över 750 kg under förutsättning att dragfordonets och släpfordonets sammanlagda totalvikt inte överstiger 3500 kg. För lätta släp sker den första besiktningen fyra år efter att släpet togs i bruk Transportstyrelsen besiktning > Taggar: besiktning, Transportstyrelsen | Visa mer information > Sök. Senaste inläggen. Nya besiktningsregler den 20 maj 2018; Så klarar du en däckrazzia; Allt dyrare att besikta bilen; Besiktning av släp: Detta kontrollerar Bilprovningen Uppdaterad 13 februari 2018 Publicerad 13 februari 2018. enligt Transportstyrelsen. Ny besiktning inom 14 månader Transportstyrelsen Från i år gäller nya regler för besiktning. Ex, ett fordonet som sätts i trafik augusti 2018 ska vara kontrollbesiktad senast sista ausgusti 2021. Om din bil har sådana brister att den inte blir godkänd vid besiktningen,.

Transportstyrelsen gjorde flera ändringar i de miljökrav som ställs på bilar vid besiktning eftersom man tyckte reglerna varit för krångliga och en del bilar underkändes på felaktiga grunder För första gången någonsin har Transportstyrelsen tagit fram statistik över de vanligaste felen vid kontrollbesiktningar för personbilar. Statistiken baseras på 2014 då 3 692 894 besiktningar utfördes varav cirka 28,2 procent blev underkända med krav på efterkontroll

Besiktning. I Sverige så måste Till och med den 20 maj 2018 så är det den sista siffran i registreringsnumret som avgör vilken månad din bil ska kontrollbesiktas. Om du är osäker på när du ska besikta ditt fordon kan du dubbelkolla detta hos Transportstyrelsen Kontrollera att inga utestående brister finns kvar och att din beställning av besiktning stämmer med den besiktning som har avtalats. Vad ingår i en sjövärdighetsbesiktning? Allt som rör fartygets säkerhet, konstruktion, miljö, fribord, bemanning, radio, lasthantering, sjöfartsskydd, arbetsmiljö, skeppsmätning och rederiets ledningssystem

Den 20 maj 2018 infördes nya besiktningsregler. Det innebär att fordon som är 50 år eller äldre kan befrias från besiktning. En förutsättning för att bli befriad från besiktning är att fordonet har en godkänd och gällande kontrollbesiktning inom de senaste 2 föregående kalenderåren för att undantaget ska börja gälla Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast torsdagen den 31 januari 2018. Om ni har några frågor med anledning av remissen ber vi er kontakta Björn Englund, e-postadress bjorn.englund@transportstyrelsen.se. Vänliga hälsningar, Föreskriftsgruppen genom . RR 2018-321\rInkom 2018-12-19\rAnnika Leblanc \r30/

Välkommen till Besikta, din bilprovning och bilbesiktning i Höör. Boka besiktning på vår hemsida, via kundtjänst eller sväng förbi på drop-in Eftersom nya regler angående besiktning av personbilar har trätt i kraft är det inte alltid enkelt att hitta det korrekta datumet. Med hjälp av sökfunktionen nedan kan du enkelt med hjälp av ditt registreringsnummer hitta det datum du senast måste besikta din bil. Mer information kan hittas på Nya besiktningsregler den 20 maj 2018 Transportstyrelsen föreslår att de flesta ändringarna ska träda i kraft den 4 februari 2018. - Det är inte så lång tid när man pratar om att man måste ändra en förordning

Nya regler för när fordon ska kontrollbesiktas Bilprovninge

 1. Transportstyrelsen: Ingen dispens kommer att ges Uppdaterad 28 mars 2018 Publicerad 28 mars 2018 Senast den 20 maj ska landets nästan 16 000 A-traktorer vara besiktigade, annars drabbas de av.
 2. Transportstyrelsen beräknar att cirka 300.000 fordon riskerar att beläggas med körförbud i maj 2018 till följd av att reglerna ändras, om inte besiktningen sker i tid. Ytterligare 300.000 fordon ligger i farozonen att få körförbud i nära anslutning till det datumet
 3. Under 2018 fick myndigheten tillbaka närmare 220 000 försändelser. Transportstyrelsen tar som regel ut en extra avgift om betalning inte sker i tid och lämnar därefter över skulden till Kronofogdemyndigheten för indrivning, konstaterar JK
 4. Krav på besiktning av A-traktorer vartannat år. Krav på att fem procent av de tunga fordonen ska kontrolleras varje år vid flygande inspektioner. Fordon äldre än 40 alternativt 50 år ska slippa regelbundna kontrollbesiktningar. Transportstyrelsen har nu lämnat in sina förslag och nu är det upp till politikerna att ta beslutet
 5. Den 20 maj 2018 tas besiktningsperioderna bort och baseras på den senast kontrollbesiktningen. Kolla när det är dags att besikta ditt fordon här eller på Transportstyrelsens hemsida här. Boka besiktning från 429 kr Här kan du boka, ändra och betala din besiktning. s Tjänster

När ska jag besikta mitt fordon? Besikta Bilprovnin

 1. Besiktning i världen Danmark. I Danmark kallas besiktningen bilsyn och fordon skall liksom i Norge första gången besiktigas efter fyra år. Därefter skall fordonet besiktas vartannat år. Till 2004 hade Statens Bilinspektion monopol på bilsyn men ända sedan dess är marknaden öppen
 2. Transportstyrelsen beslutade 2013 att kraven för besiktning av dragkrok vid eftermontering på personbilar skall slopas. De nya reglerna är till för att förenkla för fordonsägare, polis och besiktningsorgan. Den nya lagen trädde i kraft 1 September 2013. Krav för att slippa besiktning av dragkro
 3. Den 20:e maj 2018 började nya regler gälla för besiktningar för vissa fordonstyper. Du hittar alla regler på transportstyrelsen.se och du kan även läsa mer om de nya reglerna för besiktningar direkt på vår hemsida
Så fungerar de nya besiktningsreglerna för bilen | Året Runt

På Transportstyrelsens webbplats för besiktning kan du knappa in din bils registreringsnummer och se när du ska besikta den. Nya besiktningsregler kan ha gett nytt besiktningsdatum. Glöm allt du vetat om de tidigare besiktningsreglerna! Fram till år 2018 fanns det fasta besiktningsperioder som avgjordes av slutsiffran i registreringsnumret 2018 23 Januari 2014 #5 Körförbud, fordonet får inte köra på vägarna - Transportstyrelsen Birger . Linder HBK Medlem. Inlägg 389 Kommun Torsås HBK-Nr 8937 Medlemskap 2020 23 Januari 2014 #6 Sv: Besiktning av avställd bil. För vår Besiktning av avställd bil. Hoppsan,. Under 2018 genomfördes ett stationsbesök och sex administrativa kontroller. - Stickproven ska i bästa fall visa någonting om hur marknaden fungerar. Vår roll är i huvudsak att se den stora bilden av marknaden, inte hur teknikerna gör sitt jobb, säger Thomas Svensson, handläggare på väg och järnvägavdelningen på Transportstyrelsen Boka bilbesiktning online eller kom på drop-in. Opus Bilprovning besiktar alla fordon (lätta fordon inom 24h). Välkommen

2007 Volvo FM300, Skåpbil - ATS Sweden

Nya besiktningsregler för gasbilar - här är allt du

Men tiden till nästa besiktning räknas alltid från den månad fordonet genomför en kontrollbesiktning. Du kan se besiktningsdatumet för fordonet i vår e-tjänst. Visa besiktningsdatum via registreringsnummer. Om sidan Senast ändrad Senast uppdaterad: 2020-09-04, kl 09:47. Jobba hos oss Press Personuppgifter Om Transportstyrelsen Tidigare var endast fordon av årsmodell 1950 eller äldre besiktningsbefriade. Istället för årsmodell kommer nu fordonets ålder avgöra när fordonet undantas från kravet på besiktning. Fordon, som innan de nya lagarna trädde i kraft i maj 2018, var befriade från kontrollbesiktning fortsätter att vara besiktningsbefriade

Undvik besiktningskaos och körförbud - kontrollera din

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft från och med 4 februari 2018. Därutöver lämnar Transportstyrelsen ett flertal förslag till regeringen: * Slopat krav på kontrollbesiktning av släpvagnar som väger under 750 kilo, vilket berör cirka 450.000 släpvagnar, varav cirka 120.000 besiktigas varje år TSFS 2016:48 - Transportstyrelsens föreskrifter om rapportering av uppgifter om besiktning av taxameterutrustning. Information. STAFS 2018:1/UPPHÄVD: Föreskrifter om ändring i Swedacs föreskrifter. 2018-06-29. Vi på Envima har lång erfarenhet av att utföra periodisk besiktning av miljöfarlig verksamhet inom olika verksamhetsområden. Vi är väl insatta i miljöbalkens krav och har god inblick i myndigheternas tolkning

Transportstyrelsen föreslår färre besiktningar 29 oktober, 2015 00:00 Nyheter Kontrollbesiktning vartannat år för personbilar och lätta lastbilar och slopat krav på besiktning av släpvagnar under 750 kilo Bilens fordonsår går enkelt att kolla upp om du söker efter registreringsnumret på Transportstyrelsens tjänst, som du hittar här. Bilar som är besiktningsbefriade. Enligt nya regler som började gälla den 20:e maj 2018 så är bilar äldre än 50 år numera besiktningsbefriade Från den 20 maj gäller nya, strängare regler när det gäller besiktning av gasbussar och andra gasdrivna fordon. Det framgår av ett beslut från Transportstyrelsen som publicerades den 9 maj. De nya reglerna kräver att drivmedelstankarna är frilagda vid besiktningen, alternativt att ett intyg medförs vid kontrollbesiktningen Tryck: Elanders Sverige AB, Stockholm 2018 ISBN 978-91-38-24768-6 ISSN 0284-6012. Förord Transportstyrelsens upphandling av it-drift, är uppdraget slutfört. Stockholm i februari 2018 Thomas Bull /Hanna Kristiansson Tina J Nilsson Martin Waern. 3 Sammanfattnin

Nya besiktningsregler för gasfordon - Energigas Sverig

Portify Fleet Intelligence - Fordonsflotta på autopilotNu blir din bil besiktningsbefriad

Transportstyrelsen besiktning. Denna sida uppdaterades 8 maj, 2012 by admin. Vill du veta mer om transportstyrelsen besiktning? Använd då nedan sökfunktion så kommer du att hitta mer information om transportstyrelsen besiktning: Dela det här: Klicka för att dela på Twitter (Öppnas i ett nytt fönster Besiktning. Transportstyrelsen om trafiksäkerheten vid upjuten besiktning . 1:34 min. Min sida Finns på Min sida Dela Publicerat måndag 31 augusti kl 10.49 Som. Dra nytta av en kostnadsfri kontroll av din Renault inför besiktningen. 118 kontrollpunkter inför besiktningen Vlkommen till Besiktning.org! 2018-09-17 Listan över certifierade besiktningmän inom Besiktning.org är reviderad. 2018-04-24 Listan över certifierade besiktningmän inom Besiktning.org är reviderad. Ny medlem har antagits i föreningen, B.O.505Consult AB. 2018-01-2 Transportstyrelsen föreslår att de flesta författningsändringarna i svensk lagstiftning ska träda ikraft den 4 februari 2018. För de ändrade besiktningsintervallerna föreslås en rullande övergång där gruppen med nyare fordon tidigare kommer att gå över till det nya regelverket med vartannat års besiktning Mats Hjälm på Transportstyrelsen (som själv äger en Ford -39 de luxe coupe) är väl insatt i de fordonsfrågor som berör ACCSs medlemmar! Besiktning av äldre importer Vi har fått flera samtal från medlemmar som äger USA-bilar importerade för ett antal år sedan

 • Placering säng feng shui.
 • Inskolning dagis när på året.
 • Hotell tromsö.
 • Zedge site.
 • 100 quizfragen und antworten.
 • Bevara champagne.
 • Svenska taekwondo förbundet.
 • Teaterresor malmö.
 • Blöjeksem bilder.
 • Tråkigt äktenskap.
 • Få kortare mens.
 • Beatrice nagel.
 • Kth campus södertälje.
 • Estriol.
 • Öva skalor sång.
 • Elsäk fs 2017:3.
 • Djuphavsgravar oceanien.
 • Agnosi 1177.
 • Spelletjes voor 3.
 • Aurafoto tolkning.
 • Minikyl prisjakt.
 • Syrgas läkemedel.
 • Yeezy boost 350 v2 black red.
 • Taghazout.
 • Avgångsvederlag klumpsumma eller månadsvis.
 • Zyklon b från sverige.
 • Erssons fisk fruängen meny.
 • Volvo n88 militär.
 • Preskription brottmål.
 • Var sitter knappen för trådlöst på lenovo.
 • Folkhögskola hälsa.
 • Textil göteborg.
 • Moser skäggtrimmer test.
 • Liam payne 2018.
 • Det film handling.
 • Spänningsomvandlare 12v till 230v.
 • Lenovo problem med trådlöst.
 • Hårprodukter tips.
 • Skatteverket inläsningscentralen.
 • Fritz fon startbildschirm ändern.
 • Västkustfile.