Home

Pagets bröstcancer

Pagets sjukdom i bröstet eller bröstvårtan är en sällsynt typ av bröstcancer som uppträder hos kvinnor och män. Det utvecklas i och runt bröstvårtan och brukar signalerar närvaron av bröstcancer under huden. Sjukdomen är uppkallad efter Sir James Paget som först rapporterade sambandet mellan förändringar i bröstvårtan och underliggande bröstcancer Paget's Disease, Mammary Pagets sjukdom i bröstkörteln Svensk definition. En intraduktal bröstcancer som involverar bröstvårta och areola, kännetecknas av eksem-liknande inflammatoriska hudförändringar och infiltration av maligna celler i dermis Bröstcancer som utgår från andra vävnadstyper (tubulär, mucinös, medullär och papillär, inflammatorisk och Pagets sjukdom) är sällsynta. Sjukdomsfas, differentiering och spridningsgrad av cancer. Prognosen för bröstcancer har blivit bättre eftersom cancerfallen upptäcks tidigare och behandlingsmetoderna har utvecklats sjukdom Andelen Pagets sjukdom - ekzemopodobnye bröstvårtan cancer - redogöra för mellan en och fem procent av alla fall av maligna tumörer i bröstkörtlarna. Således hör den till kategorin ganska sällsynta sjukdomar. Den stora majoriteten( 95%) av patienter med Pagets sjukdom hade bröstcancer. Bilden visar en cancersjukdom bröstcancer Pagets sjukdom kallas också för osteitis deformans och är en bensjukdom av okänd orsak som beskrevs för första gången 1877. Sjukdomen kan uppträda på ett eller flera ställen i skelettet. Den angripna benvävnaden bryts ned, vilket i sin tur leder till ökad nybildning av ben. Den nya benvävnaden är onormal och har nedsatt hållfasthet

Pagets Sjukdom I Bröstet: Orsaker, Symtom Och Diagnos

Pagets bröstcancer finns också i det starkare könet, även om det är i mycket mindre fall. Detta beror på att bröstets onkologiska processer inte är karaktäristiska för den manliga kroppen. Sjukdomen förekommer på samma sätt som hos kvinnliga patienter:. Mer ovanliga symptom på bröstcancer. Sår på bröstvårtan Sår eller eksem på bröstvårtan kan också tyda på bröstcancer. En viss cancertyp som kallas Pagets sjukdom visar sig på det sättet. Rodnad, värme och svullnad En viss typ av bröstcancer skapar en inflammatorisk reaktion - men utan bakterier

Pagets sjukdom i bröstkörteln Svensk MeS

Standardiserat vårdförlopp bröstcancer, Kunskapsbanken. Alla SVF, vårdprogram och vägledningar finns i RCCs Kunskapsbank. Kortversion för primärvården. Kortversion för primärvården, bröstcancer (pdf, nytt fönster) Kortversion för primärvården, bröstcancer (word) Kortversioner SVF, alla diagnoser (pdf, nytt fönster Pagets bröstcancer - prognos . Med en sjukdom som Pagets bröstcancer är kvinnornas prognos ogynnsam. Sannolikheten för en återkommande patologi, återupptagandet av sjukdomen kvarstår efter operationen. Prognosen beror på aggressiviteten av tumörtillväxten. Den genomsnittliga livslängden för Pagets sjukdom är 3 år Pagets sjukdom eller Pagets bröstcancer kallas en onkologisk sjukdom som påverkar bröstvårtan eller bröstområdet som ligger runt bröstvårtan. Den överväldigande majoriteten av patienter med Pagets sjukdom (inte mindre än nittiofem procent) har bröstcancer Pagets sjukdom i bröstvårtan är ofta associerad med andra former av bröstcancer förekomsten av Pagets sjukdom i olika data från 0,5 till 5% av alla fall av bröstcancer. Sjukdomen först beskrivs i 1874 av J. sidor, så det var uppkallad efter forskaren. Cancer Paget visas oftast efter 50 års ålder, och de sjuka får inte bara kvinnor utan även män

Pagets sjukdom är vanligtvis ett tecken på bröstcancer i vävnad bakom bröstvårtan eller bröstvävnaden bort från bröstvårtan. Bröstcancer kan antingen vara. I en liten mängd fall är det enda beviset på Pagets sjukdom förändringar i nippeln. I ungefär hälften av alla fall av Pagets sjukdom i bröstvårtan finns en klump i bröstet Klassificering av bröstcancer med TNM. T1 - Tumör mindre än 2 cm utan hudskada, bröstvårtor (förutom Pagets sjukdom) och fixering mot bröstväggen; T2 - Tumör 2-5 cm med begränsad retraktion, skrynkelse av huden, returering av bröstvårtan vid subarsolär plats för tumören, Pagets sjukdom som sprider sig utanför bröstvårta Tema: Bröstcancer. Varje dag insjuknar mellan 15 och 20 svenska kvinnor i bröstcancer - kvinnans vanligaste cancersjukdom. Vårt tema om bröstcancer handlar om hur forskarna ska minska dödligheten i sjukdomen Bröstcancer är den vanligaste cancertypen bland kvinnor, både globalt och i Sverige. Parallellt med en ökande incidens har prognosen under de senaste decennierna förbättrats. Tidigare upptäckt, förbättrade behandlingsmetoder och multidisciplinära behandlingsteam är några av faktorerna bakom detta

Utöver att tidigt klassificera typen av bröstcancer är det viktigt att avgöra i vilket stadium tumören befinner sig 1. Hur utvecklad tumören är avgör vilka behandlingsmöjligheter som kan övervägas. Stadium 0. Stadium 0 är en tidig cancerform där cancern växer i det yttersta cellagret och ses ofta som ett förstadium till cancer Paget's disease of bone interferes with your body's normal recycling process, in which new bone tissue gradually replaces old bone tissue. Over time, the disease can cause affected bones to become fragile and misshapen. Paget's disease of bone most commonly occurs in the pelvis, skull, spine and legs

Inflammatorisk bröstcancer kallas en särskild variant, som står för 1-4 % av fallen, som kännetecknas av att brösten blir inflammerade . [13] Pagets carcinom står för uppåt 4 % av bröstcancerfallen, och börjar i bröstvårtan eller vårtgården, som blir röd, kliande och sårig, och påminner om eksem - Bröstcancer hos män är relativt ovanligt, men då det förekommer är förloppet ofta aggressivare än hos kvinnor. Orsak till manlig bröstcancer är ofta höjda östrogennivåer till följd av ex.v. leverskador, fetma, alkoholmissbruk, östrogenbehandling mot prostatacancer, Klinefelter's störning av könskörtel Pagets sjukdom eller Pagets deformerande bensjukdom (uppkallad efter James Paget) drabbar skelettet.Vid denna sjukdom har kroppens normala system för underhåll av benvävnaden råkat i obalans. Detta yttrar sig så att nybildningen av benvävnad sker snabbare än nedbrytningen Bröstcancer förekommer också sällsynt hos män. Etio till bröstcancer är okänd. Man bedömer idag att 5-10 % av fallen är ärftligt betingade. Kvinnor, som har nära släktingar (mödrar, systrar) med bröstcancer, löper högre risk att få sjukdomen jämfört med kvinnor i allmänhet

Bröstcancer - Allt om cance

 1. Hej. Jag läste en tidigare fråga ang lobulär bröstcancer och letade lite mer information i ämnet då jag själv är opererad för lobulär cancer för ca 6mån sedan och tar nu tamoxifen. I ett antal artiklar sägs att aromatashämmare skulle vara mer effektivt än tamoxifen för lobulär bröst cancer.
 2. Hej! Min mamma har fått bröstcancer. Jag är 43 år gammal och har ett litet myom inuti i livmoder, och på grund av det hade jag riklig mensblödning som ledde till blodbrist och som behandling till myomet, satt jag Mirena hormonspiral
 3. g from the nipple, a newly-inverted nipple, or a red or scaly patch of skin. In those with distant spread of the disease, there may be bone pain, swollen lymph nodes, shortness of breath, or yellow skin
 4. När du eller din närstående vårdas hos oss ställs du förmodligen inför nya frågor och funderingar. Här får du som ska utredas eller behandlas veta mer om vilka du träffar, hur du kan förbereda dig och hur behandlingen går till. Du är också alltid välkommen att kontakta oss eller ställa frågorna till personal som finns på plats och kan hjälpa dig
 5. Trippel-negativ bröstcancer . Vissa bröstcancer - mellan 10\% och 20\% - är kända som 'triple negative' eftersom de inte har östrogen- och progesteronreceptorer och inte överuttrycker HER2-proteinet. De flesta bröstcancer som är förknippade med genen BRCA1 är triple negativa

Bröstcancer sprider sig till andra organ i kroppen enligt vissa specifika mönster. Det visar ett forskarlag från Karolinska Institutet, KTH och Helsingfors universitet som kartlagt bröstcancerns spridningsvägar i patienter genom att studera cancercellernas DNA. Studien publiceras i Journal of Clinical Investigation Anna diagnosticerades med bröstcancer i november 2015 och har genomgått behandling och rekonstruktion. 16 september 2020. Tillsammans bekämpar vi bröstcancer. Linnéas berättelse, om hur hon fick bröstcancer med Florens i magen, är en av fyra i samarbetet mellan Heja Livet och Bröstcancerförbundet

Pagets bröstcancer: symtom och tecken på sjukdom, foto

Hormonreceptorpositiv bröstcancer Är den vanligaste formen av bröstcancer och kallas också hormonkänslig bröstcancer, hormonreceptorpositiv bröstcancer eller östrogenreceptorpositiv bröstcancer. De har tumörer som är beroende av kvinnligt könshormon - östrogen och/eller progesteron för att kunna växa Inflammatorisk bröstcancer är en speciell typ av bröstcancer som kan medföra diagnostiska svårigheter. Symtomen kan härma bröstinflammation och inkl: -smärta-svullnad-bröstvårte inversion-värme-rodnad genom hela bröstet-apelsinhud (peau d'orange) Ytterligare symtom vid bröstcancer är Paget's sjukdom bröstcancer . hälsa . Småbarnsmamman Isabells cancer är obotlig: Ingen ska gå igenom det vi gör. Man har följt 2.700 kvinnor i åldern 55-74 år, varav 1.900 hade antingen duktal eller lobulär bröstcancer (alltså både cancer i mjölkgångarna och i bröstkörtlarna). När forskarna frågat vilka läkemedel kvinnorna tagit under sina liv visar det sig att bröstcancer är 2,4 vanligare [riskökning = 240%] hos dem som tagit kalciumantagonister som Amlodipin i minst tio år

Bröstcancer, handläggning enligt standardiserat vårdförlopp , Fakta kliniskt kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal inom Region Jönköpings lä Utredning av bröstcancer Utredning för en misstänkt bröstcancer utförs av olika bröstmottagningar i Stockholm och består av klinisk undersökning, mammografi (bröströntgen), ofta ultraljud samt cellprov. Andra kompletterande undersökningar kan vara magnetkameraundersökning och kontraströntgen av mjölkgångarna Invasiv bröstcancer betyder att cancertumören har brutit genom mjölkgångens eller lobens väggar och spridits till andra delar av kroppen. Behandlingen varierar beroende på typen av bröstcancer, så det är viktigt att göra en noggrann fysisk undersökning för att fastställa den exakta typen av cancer Bröstcancer. Sentinel node, ny teknik för operation av armhålan vid bröstcancer. Nationellt projekt där vi övervakat införandet av den nya tekniken och utvärderat resultaten. Projektet har lett till en ändring av de nationella riktlinjerna för bröstcanceroperation

Folsyra minskar risken för bröstcancer. Folsyra finns i frukt, grönsaker och via kosttillskott. Motion. Symtom. Kvinnor i åldern 40 - 74 år erbjuds i Sverige screening med mammografi var 18e - 24e månad i syfte att upptäcka bröstcancer. Ensligt standardiserat vårdförlopp på www.cancercentrum.se Bröstcancer är en sjukdom som ökat enormt från 1984 till 2004. Samtidigt blir behandlingarna också allt effektivare. Vi får följa med situationen 1984, från sjukhuskorridorerna och hemmen Mer information om bröstcancer Allmänt om bröstcancer. Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos svenska kvinnor och årligen insjuknar ca 7 000 i bröstcancer. Risken för en svensk kvinna att utveckla en bröstcancersjukdom under sin livstid är cirka 10%

Pagets sjukdom - Netdokto

Etiketter:Bröstcancer, checkpointhämning, Johan Hartman, Sara Margolin, TNBC, trippel - negativ bröstcancer Numera kan även metastaserad trippel - negativ bröstcancer (TNBC) behandlas med en form av immunterapi som hämmar samspelet mellan receptorn för program merad celldöd 1, PD1, och liganden PD-L1 En kvinna som insjuknar i en trippelnegativ bröstcancer före 50 års ålder har upp till 15 procents risk för mutationsbärarskap. Majoriteten av all bröstcancer (60-80 %) som drabbar BRCA-bärare (framför allt BRCA 1) är trippelnegativ medan BRCA 2-bärare i högre grad drabbas av ER-positiv, höggradig bröstcancer (Luminal B) Pagets utgör endast 1 procent till 4 procent av cancerfallen . Andelen överlevande är från 100 procent till 25 procent , beroende på bakomliggande cancer (om någon ) . inflammatorisk bröstcancer Vid bröstcancer kan BMI i kombination med genetik ge viktig information om hur det kommer att gå för patienten - och om patienten kan behöva utökad behandling eller klarar sig med en mildare variant. Studien visar att det kanske är dags för nytt tänk inom cancerbehandlingen Bröstcancer. Nordiskt HER2 SOTA-Möte, 24 oktober 2013. Av Johan Lundberg. 12 okt 2013. Etiketter:Biomarkör, Bröstcancer, HER2. I slutet av oktober samlades ett hundratal forskare och kliniskt verksamma läkare på Stockholm Waterfront Congress Centre för årets State of the Art-möte om HER2-positiv bröstcancer

Bröstcancer, utredning - Internetmedici

För att bröstcancer ska bli dödlig måste tumören skicka ut metastaser till andra delar av kroppen. Cancercellerna sprids via blodkärlen och nu har en forskargrupp på Lunds universitet visat att det är proteinet ALK1 som är avgörande hur stor spridning tumören får i kroppen. Läs me Trots flera kontroller hittades inte bröstcancer hos en 30-årig kvinna från Vätterbygden. Nu anmäler kvinnan själv två läkare till Socialstyrelsen

Bröstcancer - Symtom, orsaker och behandling Cancerfonde

Cancer [a] är en grupp sjukdomar som omfattar onormal celldelning som får förmåga att tränga in i vävnad eller sprida sig till andra delar av kroppen. [1] [2] De vanligaste cancertumörerna är av typen carcinom.Det finns även cancertyper som inte ger upphov till någon fast tumör, exempelvis leukemier.Alla tumörer är inte cancer, det finns även godartade tumörer som inte sprider. Honungsbiets gift övervinner aggressiv bröstcancer. 3 minuter Honungsbiets gift övervinner aggressiv bröstcancer. Cancer Ny medicin förvandlar cancer till fett. 2 minuter Ny medicin förvandlar cancer till fett. Cancer Cancerpatienter får cellgift utan biverkningar

Bröstcancer. Ordet cancer, anger inte bara en utan fler än 200 olika typer av samma sjukdom och kan uppstå i nästan alla delar av kroppen. Under de senaste tjugo åren har vi med hjälp av genteknik, bättre kunnat förstå hur cancer uppstår Det är Roches behandling mot HER-2 positiv bröstcancer, Perjeta, som nu klubbats igenom i EU. 5 mar 2013, kl 09:52 1 2 3 5 Page 2 of Tag: Bröstcancer. Läkemedel. Ett steg närmre godkännande för pertuzumab . Amina Manzoor - 17 december, 2012. Läkemedel. Positivt med långtidsbehandling . Petra Hedbom - 6 december, 2012. Läkemedel. FDA prioriterar Roches bröstcancerläkemedel . Amina Manzoor. Ni som haft bröstcancer, hur känns en cancerknöl? Och vart i bröstet satt den? Jag har ett tag känt en avlång knöl i vänster bröst. Knölen är fast, som en benbit, ca 2-3cm lång och ca 1 cm bred

Dödlighet i bröstcancer. Antal dödsfall per 100 000 kvinnor, 15 år och äldre, fördelat på ålder, under perioden 2006?2017. Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen. Barbro­45. Visa endast Tis 25 feb 04:11 #2 × Uppgifterna du anger när du gillar eller ogillar ett inlägg. Bröstcancer är en cancer som utgår från bröstvävnad, vanligtvis från mjölkgångsepitel eller mjölkkörtlarna.. Bröstcancer kan drabba alla däggdjur inklusive människan, vanligtvis kvinnor, men sjukdomen kan även drabba män. Sjukdomen är runt hundra gånger vanligare hos kvinnor, men prognosen är generellt sämre hos män då tumören ofta upptäcks i ett senare skede Inlägg om bröstcancer skrivna av DOKTORN.com. Choklad är något som människan har älskat i många år, och ibland poppar det upp fakta som stärker att choklad faktiskt även är nyttigt för hälsan på olika vis. Den senaste forskningen rör till exempel att choklad skulle kunna vara bra mot stroke BRÖSTCANCER Epidemiologi. Vanligaste cancerformen bland kvinnor. Drygt 6000 fall/år. Drabbar var tionde kvinna. 10 % risk att få ny cancer i det kvarvarande bröstet. 5-10 % direkt ärftliga, ytterligare 10-15 % har familjär anhopning. Sällsynt före 30 års ålder. Incidensen ökar med åldern, medianålder ca 65 år {{#each values }} {{! loop through ConceptPropertyValue objects }} {{#if prefLabel }} {{#if notation }} {{ notation }} {{/if}}{{ prefLabel }} {{#ifDifferentLabelLang.

Bröstcancer - Vis

Varje år drabbas 8000 kvinnor av bröstcancer. Nu berättar Mia Parnevik om kampen mot sjukdomen. - Jag går själv på screening och har haft en del cystor, och jag är väldigt berörd av själva ämnet, säger hon - Jag har en kompis från nätet som dog i trippelnegativ bröstcancer när hon var 32. Att se hennes treåriga son med handen på kistan, det var tungt. Så det var en stor gåva att få av min bästa vän när jag var som sjukast, att ha det stödet, och en exit-plan Bröstcancer. 2020-10-11 - 14:12. Uncategorized. Jag jobbar mycket just nu. Och det leder alltid till att min hypokondri gör sig påmind. Men jag är också uppvuxen med en av Sveriges bästa läkare inom bröstcancer . Detta göra att jag tidigt lärde mig undersöka brösten

Finasterid och dutasterid ökar inte risken för manlig bröstcancer Det visar en undersökning som nu publiceras i tidskriften Cancer Causes & Control. Studien baseras på data i NPCR, Cancerregistret, Patientregistret och Läkemedelsregistret och innehåller information om alla män i Sverige som under 2006-2008 behandlades med 5-alfareduktashämmarna finasterid eller dustasterid I november varje år, under Pancreatic Cancer Awareness Month, förenas människor globalt på World Pancreatic Cancer Day (WPCD) för att belysa behoven av kännedom, finansiering och forskning kring bukspottkörtelcancer. På World Pancreatic Cancer Day uppmanar vi människor att agera för ökad kännedom om bukspottkörtelcancer, om symptomen och dess risker samt behovet. De vanligaste bröstcancer typerna hos män är, duktal cancer, inflammatorisk bröstcancer, samt Pagets sjukdom i bröstvårtan. Denna typ av bröstcancer är synlig då det uppstår eksem omkring och på bröstvårtan. En annan lite ovanligare typ av bröstcancer är sarkom, som uppkommer i bröstets stödjevävnad (Parker & Parker, 2002). Mä Screening av bröstcancer. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor; mer än fyratusen finländska kvinnor insjuknar varje år. Prognosen för bröstcancer är relativt god, eftersom 89 procent av de insjuknade fortfarande lever fem år efter att sjukdomen konstaterats

Nationellt vårdprogram bröstcancer - RC

Varje dag insjuknar mellan 15 och 20 svenska kvinnor i bröstcancer - kvinnans vanligaste cancersjukdom. Vårt tema om bröstcancer handlar om hur forskarna ska minska dödligheten i sjukdomen Abstract [sv] BAKGRUND: Bröstcancer är en av de vanligaste dödsorsakerna hos medelålders kvinnor i Sverige och varje år drabbas närmare 8500 kvinnor. Antalet kvinnor som avlider är ca 1400 per år. Recidiv av cancer kan bero på att alla cancerceller inte lyckats elimineras vid första behandlingen och istället återkommer i förökat antal

Vi ansvarar även för onkologiska kontroller efter bröstcancer. Vi ansvarar för remittering av ärftlighetsutredningar samt kontrollprogram för patienter som har förhöjd risk för bröstcancer. I vårt uppdrag ingår inte problem med bröstproteser som opererats inom privat sjukvård utan dessa besvär hänvisas till den privata vårdgivaren Bröstcancer Lindskog (2004) definierar bröstcancer som en elakartad tumör i bröstkörteln. Bröstcancer kan också beskrivas på följande vis: Breast cancer may originate from more than one cell type in the breast as a result of different subsets of molecular changes. It is therefore Bröstcancer är kvinnans vanligaste cancersjukdom. Mellan 15 och 20 kvinnor insjuknar varje dag. Sjukdomen drabbar framför allt medelålders och äldre. De senaste åren har chanserna ökat att.. Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen hos kvinnor. Nära 9 000 personer insjuknar årligen i bröstcancer i Sverige. Antalet personer som insjuknar årligen har sakta ökat under många års tid, medan dödligheten minskar. Den relativa 5-års överlevnaden är idag över 90 % #100slag mot Bröstcancer Register your 100 hits and we donate another 10 SEK to Bröstcancerförbundet. Fill in the contact form below with your order number and we will do the rest. Feel free to upload videos on social media with tags #100slag #rosabollen @boxbollen. Write us a message. Name. Email. Phone. Message

Vanlig blodtrycksmedicin kopplas till bröstcancer - Diet

tecken och symtom på Pagets sjukdom i bröstvårta

NT-rådet rekommenderar Kadcyla för adjuvant behandling av HER2-positiv bröstcancer Pressmeddelanden • Mar 20, 2020 17:13 CET. NT-rådet rekommenderar att regionerna bör använda Kadcyla. Handla Amoenas naturliga & hudvänliga självhäftande bröstproteser i många olika storlekar. Amoena gör det enkelt att köpa bröstprotes som passar just dig Vet ni vad det är för dag idag? Det är exakt ett år sedan jag fick veta att jag hade cancer. För ett år sen var jag skräckslagen och förkrossad. För ett år sen hade jag sådan stark ångest att jag svimmade några gånger. För ett år sen visste jag inte om jag bara hade några månader kvar att leva. Jag vet inte om det känns som om det gått väldigt fort, eller otroligt. Den enda definitiva metoden för att diagnostisera bröstcancer är med en bröstbiopsi. 2 . Utöver en tillförlitlig diagnos så möjliggör biopsin att man kan: Fastställa typen av cancer det är frågan om; Fastställa omfattningen eller storleken av tumören; Skräddarsy och anpassa behandlingen till varje enskild indivi

 • Varför är det bra att träna.
 • Was kann man alleine machen wenn einem langweilig ist.
 • Kopplingsschema dragkontakt.
 • Olympus objektiv micro four thirds.
 • Roger rodas wiki.
 • Genomförandeplan lss lathund.
 • Tristan och isolde författare.
 • Ormhuvudfisk.
 • Nitor textilfärg ica maxi.
 • Selbstgeschriebene liebesbriefe.
 • Avlyssning mobil app.
 • Faded french gel tutorial.
 • Jax builds s8.
 • Flic sonos.
 • Vad är anonyma narkomaners program.
 • Pension gästehaus jutta fladungen.
 • Sony music license.
 • Utegym i trä.
 • Skånska byggvaror jönköping.
 • Marknad fågelhobby.
 • South carolina map.
 • Plexgear soundsaver manual.
 • Passen wir zusammen geburtsdatum.
 • Inertia impulse.
 • Memento vivere tatuering.
 • Chemex kaffe dosering.
 • Hövding på island förr.
 • Emg undersökning sahlgrenska.
 • Kryptowährung ethereum.
 • Kreisverwaltung neuwied.
 • Privatunterkünfte norderney.
 • Son anarchy.
 • Britain and great britain.
 • Guldbröllop dikt.
 • Lake havasu spring break 2017.
 • Strife 4 horsemen.
 • Ferrari world.
 • 1 zimmer wohnung saarlouis mieten.
 • Timepool motala.
 • Biltema bränslepump.
 • Praktvitmossa.